Nieuws
02-12-2013

Wel gezond eten op advies van de verzekeraar, maar geen spaaracties

Verzekerden vinden het goed als zorgverzekeraars zich bemoeien met hun leefstijl en gezond eten en bewegen stimuleren. Maar punten sparen met gezond gedrag voor een kookboek of wellness arrangement spreekt de meesten niet aan, zo blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het NIVEL en de Open Universiteit in TSG Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.


In de maatschappij en gezondheidszorg neemt de nadruk op preventie en een gezonde leefstijl steeds meer toe. Niet roken, gezonde voeding, regelmatig bewegen en matig alcoholgebruik helpen hart- en vaatziekten, COPD en diabetes te voorkomen of uit te stellen. Gezondere leefgewoonten kunnen de levensverwachting en het aantal gezonde jaren vergroten. In het stimuleren van die gezonde leefstijl ziet het ministerie van VWS ook een rol weggelegd voor zorgverzekeraars. Preventie kan interessant zijn voor zorgverzekeraars omdat het gezondheidswinst kan opleveren voor verzekerden, waardoor over een langere periode de kosten lager kunnen zijn. Maar bewezen is dit nog niet.
 
Positief
Verzekerden zijn positief over het idee dat zorgverzekeraars hen stimuleren tot gezond gedrag, zo blijkt uit onderzoek van het NIVEL (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) in het Verzekerdenpanel. Ongeveer 80% staat hier welwillend tegenover. Veel verzekerden vinden ook dat mensen die ongezond leven meer moeten betalen voor hun zorgverzekering. De meeste verzekerden (86%) zijn het er echter niet mee eens dat mensen met een slechte gezondheid meer moeten betalen voor hun zorgverzekering.
 
Solidair
NIVEL-programmaleider Judith de Jong: “Mensen die chronisch ziek zijn kunnen vaak zelf hun situatie niet veranderen en hebben hulp nodig. Met hen zijn verzekerden wel solidair, maar met mensen die ongezond gedrag vertonen minder. Dit roept een belangrijke ethische discussie op, want is het onderscheiden van groepen mensen die zich gezond en ongezond gedragen überhaupt mogelijk? En is dat niet stigmatiserend en een inbreuk op de privacy? Voorlopig zal het debat over de invloed van de zorgverzekeraar op gezond gedrag nog niet ophouden.”
 
Gezondheidspunten sparen
Over een mogelijk spaarsysteem met punten voor gezond gedrag, zoals niet roken of voldoende bewegen met als beloning een kookboek, wellness arrangement of zelfs vermindering van het eigen risico, zijn verzekerden minder positief. Verzekerden met een goede gezondheid zijn nog het meest in voor zo’n spaarsysteem.
 
Verzekerdenpanel
Het Verzekerdenpanel bestaat uit verzekerden bij een van de verzekeraars van coöperatie VGZ. Voor het onderzoek beantwoordden 1242 leden van het Verzekerdenpanel een online vragenlijst. De verzekerden hebben zelf niet te maken gehad met een spaarsysteem.
 
Subsidiënt
Coöperatie VGZ
 
Samenwerkingspartners
Open Universiteit, Heerlen
Coöperatie VGZ