Publicatie

Publicatie datum

Verzekerden positief over invloed van zorgverzekeraar op gezond gedrag.

Bes, R.E., Reitsma-van Rooijen, M., Curfs, E.C., Jong, J.D. de. Verzekerden positief over invloed van zorgverzekeraar op gezond gedrag. TSG: Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen: 2013, 91(8), 467-470
Download de PDF
In de huidige maatschappij neemt de nadruk op preventie en gezonde leefstijl steeds meer toe. Zorgverzekeraars zijn ook steeds meer bezig met het bevorderen van een gezonde leefstijl van hun verzekerden. Maar wat vinden verzekerden hier eigenlijk van? Het NIVEL onderzoek laat zien dat verzekerden positief zijn over het idee dat zorgverzekeraars hun verzekerden stimuleren om gezond gedrag te vertonen. Over een spaarsysteem waarbij punten gespaard kunnen worden door gezond gedrag te vertonen zijn verzekerden niet zo positief. Verzekerden die hun gezondheid als goed ervaren, zijn het meest positief over zo’n spaarsysteem. De meeste verzekerden zijn het er niet mee eens dat mensen die een slechte gezondheid hebben meer moeten betalen voor hun zorgverzekering. Veel verzekerden zijn het er wel mee eens dat mensen die zich ongezond gedragen meer moeten betalen voor hun zorgverzekering. Dit roept een belangrijke ethische discussie op. (aut.ref.)