Dossier BRIMM - Baten RIsico Medicatie Monitor

Het Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb ontwikkelen samen de methode BRIMM om snel informatie te krijgen over de werking en de bijwerkingen van medicijnen. Gestart wordt met de aandoening overactieve blaas, waarna de methode inzetbaar is voor veel meer aandoeningen.

Inhoud – Dossier BRIMM - Baten RIsico Medicatie Monitor

Nivel-vooschrijven-550px

 

Voordat een medicijn op de markt komt, weten we al wel veel maar niet alles van de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de werking en bijwerking van medicijnen op de lange termijn, terwijl veel medicijnen wel vaak langdurig worden gebruikt. Daarom is het belangrijk om de bijwerkingen van medicijnen voor langere tijd te monitoren. Dit doen we met BRIMM, de Baten Risico Medicatie Monitor.  

BRIMM - instrument voor monitoren bijwerkingen van medicatie

Door middel van vragenlijstonderzoek gaan we na welke behandeling het best werkt en of hierin verschillen zijn tussen patiënten. De ervaring van patiënten is hiervoor van groot belang. Met de BRIMM-monitor voeren we verschillende onderzoekprojecten uit, die we in dit dossier presenteren.

MedicijnenBRIMM - Overactieve blaas (2019-2021)

In de eerste BRIMM-monitor verzamelden we informatie over de behandeling van blaasklachten. Patiënten met een overactieve blaas worden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hun ervaringen met medicijnen werden verzameld met online vragenlijsten, uitgezet door Lareb Intensive Monitoring, en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.

De onderzoeksresultaten helpen zorgverleners en patiënten bij de afweging om een medicijn voor te schrijven of te gebruiken. In het bijbehorende nieuwsbericht vindt u een beeldende infographic met de belangrijkste uitkomsten. Het onderzoeksproject 'BRIMM - Overactieve blaas'. was een samenwerking tussen het Nivel en het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Het werd gefinancierd door ZonMw en liep van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019.

MedicijnenBRIMM-corona (2021)

De BRIMM-methode wordt vanaf 2021 binnen het Nivel nu gebruikt om gegevens te verzamelen over de gevolgen van corona op langere termijn. De animo voor deelname aan dit onderzoek onder huisartsen is groot. Opzet en resultaten van dit project zult u hier kunnen vinden, zodra deze er zijn.

Meer wetenMeer weten? BRIMM gebruiken? Neem contact op

De ontwikkelde infrastructuur BRIMM is beschikbaar om in te zetten voor andere aandoeningen of geneesmiddelen. Stuur een e-mail naar brimm@nivel.nl. Wij komen graag met u in contact!

 

Dijk, L. van. Dossier BRIMM - Baten RIsico Medicatie Monitor. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 05-07-2021; geraadpleegd op 28-07-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dossier-brimm-baten-risico-medicatie-monitor