Dossier BRIMM - Baten RIsico Medicatie Monitor

Het Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb ontwikkelen samen de methode - BRIMM - om snel informatie te krijgen over de werking en de bijwerkingen van medicijnen. Gestart wordt met de aandoening overactieve blaas, waarna de methode inzetbaar is voor veel meer aandoeningen.

Inhoud – Dossier BRIMM- Baten RIsico Medicatie Monitor

Nivel-vooschrijven-550px

 

Voordat een medicijn op de markt komt, weten we al wel veel maar niet alles van de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de werking en bijwerking van medicijnen op de lange termijn, terwijl veel medicijnen wel vaak langdurig worden gebruikt. Daarom is het belangrijk om de bijwerkingen van medicijnen voor langere tijd te monitoren.

MedicijnenBRIMM - Overactieve blaas

BRIMM staat voor Baten RIsico Medicatie Monitor. In dit eerste BRIMM-onderzoek wordt informatie verzameld over de behandeling van blaasklachten. We gaan na welke behandeling het best werkt en of hierin verschillen zijn tussen patiënten. De ervaring van patiënten is hiervoor van groot belang.

GereedschapMethode: online vragenlijsten van Lareb aangevuld met zorggegevens uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn

Patiënten met een overactieve blaas worden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hun ervaringen met medicijnen worden verzameld met online vragenlijsten, via Lareb Intensive Monitoring en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers. Deze informatie helpt zorgverleners en patiënten bij de afweging om een medicijn voor te schrijven of te gebruiken.

Kennis delenMeer informatie over deelname, als huisarts én als patiënt

Bent u huisarts? Ga naar informatie voor huisartsen om meer te weten te komen over deelname aan het onderzoek.
Bent u patiënt? Ga naar veelgestelde vragen over het onderzoek voor extra informatie over deelname.
Ook met vragen kunt u contact opnemen via brimm@nivel.nl.

Meer wetenAanmelden

Wilt u uw praktijk aanmelden? Dan kunt u contact opnemen via brimm@nivel.nl.

SamenwerkingsverbandOver het onderzoeksproject

Het project BRIMM - Overactieve blaas is een samenwerking tussen het Nivel en het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Het wordt gefinancierd door ZonMw en loopt van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019. Een begeleidingscommissie van vertegenwoordigers van Stichting Bekkenbodem Patiënten, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Nederlandse Vereniging van Urologen adviseren ons tijdens het project. Aan de begeleidingscommissie nemen onder andere een gezondheidseconoom en een hoogleraar farmacotherapie deel.

Dijk, L. van. Dossier BRIMM - Baten RIsico Medicatie Monitor. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 28-04-2021; geraadpleegd op 07-05-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/nivel-zorgregistraties-eerste-lijn/dossier-brimm-baten-risico-medicatie-monitor