Nivel-onderzoeksagenda 2022-2024

Het Nivel blijft met zijn onderzoek bijdragen aan betere zorg. Dat willen we laten zien.

In onze agenda hebben we vier complexe vraagstukken beschreven in de vorm van 'uitdagingen' die we als maatschappij moeten aangaan. Bij elke uitdaging geven we aan hoe we met ons onderzoek een bijdrage leveren in het vinden van oplossingen.

Focus op vier grote, maatschappelijke uitdagingenFocus op vier grote, maatschappelijke uitdagingen

Nivel-uitdaging-gezond-zijn-gezond-blijven
Nivel-uitdaging-inclusieve-samenleving
Nivel-uitdaging-zorgprofessional-toekomst
Nivel-uitdaging-duurzame-gezondheidszorg

Natuurlijk blijven we ook onderzoek doen naar de vragen die spelen in de volle omvang van de gezondheidszorg. De enorme kennisbasis waar het Nivel over beschikt, maakt dit veelzijdige onderzoek mogelijk.

Onze brede kennisbasisOnze brede kennisbasis

Ons onderzoek rust op een brede kennisbasis. Met een unieke kennisinfrastructuur van landelijke panels en registraties én met de inzet van vele onderzoekers die elkaar aanvullen qua wetenschappelijke achtergrond en expertise, geven we antwoord op de genoemde uitdagingen en op andere vragen waar de gezondheidszorg mee wordt geconfronteerd. Zodoende bieden we ‘kennis voor betere zorg’.  

In gesprek zijn en blijvenIn gesprek zijn en blijven

We zijn gericht op een brede verspreiding al onze onderzoeksresultaten; al onze kennis die uit onderzoek voortkomt is dan ook openbaar toegankelijk. Het spreekt voor zich dat we open staan voor iedereen die goede ideeën heeft voor de nadere invulling van ons onderzoek en de bruikbaarheid van onze resultaten. Stuur ons een e-mail, we kijken uit om met u in gesprek te gaan en te blijven!
Meer weten over de vier uitdagingen? Klik erop, hierboven of hieronder.

Nivel-Label-U1-Gezond-zijn-en-blijven_190px
Nivel-Label-U2-Inclusieve-samenleving
Zorgprofessional van de toekomst
Nivel-Label-U4-Duurzame-gezondheidszorg
Zenderen, I. van (Kenniscentrum Nivel). Nivel-onderzoeksagenda 2022-2024. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 28-04-2024; geraadpleegd op 18-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksagenda-2022-2024