Tool - BRIMM (2017-2021)

Baten RIsico Medicatie Monitor

Met de methode BRIMM, ontwikkeld door het Nivel en Bijwerkingencentrum Lareb, kan snel informatie worden verkregen over de werking en de bijwerkingen van medicijnen op de korte én langere termijn.

BRIMM, de Baten Risico Medicatie Monitor, is een methode waarmee de (bij)werking van medicatie op de langere termijn snel kan worden achterhaald. De methode is voor het eerst toegepast op de aandoening ‘overactieve blaas’ , maar is inzetbaar voor veel meer aandoeningen. BRIMM is bijvoorbeeld ook gebuikt bij onderzoek naar de gevolgen van COVID-19.

(Bij)werking van medicatie op korte én langere termijn snel achterhalen

Voordat een medicijn op de markt komt, weten we al wel veel maar niet alles van de werking en bijwerkingen van een geneesmiddel. Dat geldt bijvoorbeeld voor de (bij)werking op de lange termijn, terwijl veel medicijnen wel vaak langdurig worden gebruikt. Daarom is het belangrijk om de bijwerkingen van medicijnen voor langere tijd te monitoren.  

BRIMM: instrument voor monitoren bijwerkingen van medicatie

Belangrijkste kenmerken:

  • Door middel van vragenlijstonderzoek in combinatie met analyse van gegevens uit het elektronisch patiëntendossier van de huisarts gaan we na welke behandeling het best werkt en of hierin verschillen zijn tussen patiënten.
  • De ervaringen van patiënten zijn hierbij van groot belang.
  • Onderzoek met de BRIMM-monitor kan gaan over bijwerkingen van medicijngebruik
  • BRIMM levert ook waardevolle informatie over het beloop en de ernst van aandoeningen, bijvoorbeeld over de gevolgen van COVID-19.

Meer weten? BRIMM gebruiken? Neem contact opMeer weten? BRIMM gebruiken? Neem contact op

De ontwikkelde infrastructuur BRIMM is beschikbaar om in te zetten voor meerdere aandoeningen of geneesmiddelen. Wilt u meer informatie of bent u geïnteresseerd om BRIMM in te zetten voor onderzoek? Stuur een e-mail naar senior onderzoeker Karin Hek, k.hek@nivel.nl. We komen graag met u in contact!

BRIMM in de praktijk: (bij)werking van medicatie tegen corona (2021)BRIMM in de praktijk: (bij)werking van medicatie tegen corona (2021)

De BRIMM-methode is vanaf 2021 binnen het Nivel gebruikt om gegevens te verzamelen binnen het project Nivel Corona Cohort: beloop, ernst en impact COVID-19 voor patiënten in de huisartsenpraktijk. We volgden 250 mensen - geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn - die corona hadden doorgemaakt. We verzamelden hun ervaringen aanvdechand van online vragenlijsten, die we inzetten vlak na het oplopen van het coronavirus en na drie maanden, mogelijk ook na 6 en 12 maanden. De informatie die hieruit voortkwam vulden we aan met de gegevens uit de patiëntendossiers.

De resultaten van dit onderzoek zijn tevens ingezet in het grootschalige onderzoeksproject Post-COVID-syndroom: aanhoudende klachten na COVID-19 en de 'zorgpaden' van patiënten: een mixed-method benadering, 2021-2022. Dit project voerde het Nivel uit in samenwerking met UMCG, Radboud UMC, Maastricht UMC, DHD (Stichting Dutch Hospital Data), binnen het ZonMw Covid-programma.

BRIMM in de praktijk: (bij)werking medicatie bij een overactieve blaas (2017-2021)BRIMM in de praktijk: (bij)werking medicatie bij een overactieve blaas (2017-2021)

In de eerste BRIMM-monitor, dat we samen met bijwerkingencentrum Lareb uitvoerden, verzamelden we informatie over de behandeling van blaasklachten. Patiënten met een overactieve blaas werden geselecteerd via huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Hun ervaringen met medicijnen werden verzameld met online vragenlijsten, uitgezet door Lareb Intensive Monitoring, en aangevuld met gegevens uit patiëntendossiers.

De onderzoeksresultaten helpen zorgverleners en patiënten bij de afweging om een medicijn voor te schrijven of te gebruiken. In het bijbehorende nieuwsbericht vindt u een beeldende infographic met de belangrijkste uitkomsten. Het onderzoeksproject 'BRIMM - Overactieve blaas'. was een samenwerking tussen het Nivel en het Nederlands Bijwerkingencentrum Lareb. Het werd gefinancierd door ZonMw en liep van 1 januari 2017 t/m 31 december 2019.

 

Dijk, L. van, Hek, K. Tool - BRIMM (2017-2021). Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 11-04-2024; geraadpleegd op 22-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/farmaceutische-zorg/tool-brimm