Landelijk onderzoek Patiëntveiligheid 2004-2007

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

De onderzoeksgroep Patiëntveiligheid van het Nivel en de APH (Amsterdam Amsterdam Public Health research Institute, voorheen EMGO+) doet sinds 2004 onderzoek naar de veiligheid van ziekenhuizen en aanverwante sectoren in de zorg. De grootste ontwikkeling heeft plaatsgevonden binnen de ziekenhuiszorg.

Het onderzoek naar patiëntveiligheid heet in de periode 2004-2007 vorm gekregen in de volgende projecten: 

Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen 2005-2006

Om zorggerelateerde schade drastisch omlaag te brengen voert onderzoeksteam Safety 4 Patiënts sinds 2004 onderzoek uit om de aard, ernst, omvang en kosten van zorggerelateerde schade in ziekenhuizen vast te stellen. dit wordt gedaan binnen de Monitor Zorggerateerde schade in ziekenhuizen 2005-2006

COMPaZ - meten patiëntveiligheidscultuur in ziekenhuizen, 2006-2007

Bij tien ziekenhuizen die zijn betrokken bij de ontwikkeling van het Veiligheids Management Systeem (VMS) wordt een eerste meting gedaan naar de patiëntveiligheidscultuur, aan de hand van het nieuw ontwikkelde instrument COMPaZ.

IZEP - zelfevaluatie-instrument patiëntveiligheidscultuur ziekenhuisafdeling, 2006-2007

Het Nivel heeft een een instrument ontwikkeld en gebruikt voor het bediscussiëren van de veiligheidscultuur op een ziekenhuisafdeling, in een multidisciplinaire setting: het IZEP, dat staat voor 'Instrument voor ZelfEvaluatie van de Patiëntveiligheidscultuur'.

 

Wagner, C . Landelijk onderzoek Patiëntveiligheid 2004-2007. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/landelijk-onderzoek-patientveiligheid-2004-2007