Webinar ‘Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen’, 3 mrt 2022

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

Op 3 maart 2022 kwam het rapport uit met de resultaten van de vijfde meting van de Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen. Cordula Wagner, directeur en senior onderzoeker van het Nivel, greep dit moment aan om de belangrijkste resultaten te presenteren en er in een tafelgesprek meer duiding aan te geven. Dit is opgenomen en verwerkt tot een webinar.

In 2021 is de vijfde meting met deze monitor gedaan en de resultaten werden op 3 maart 2022 aan het ministerie van VWS overhandigd door Cordula Wagner, directeur en senior onderzoeker bij het Nivel.

Na de presentatie van de resultaten volgde een tafelgesprek. Aan tafel zaten bestuurders van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, de Federatie Medisch Specialisten, V&VN, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra en Patiëntenfederatie Nederland.

Bekijk de livestream: 

Nivel-Zorggerelateerde-schade-filmpje-knop

Dossier Patiëntveiligheid

Het Nivel doet al jarenlang uitgebreid onderzoek naar patiëntveiligheid met de Monitor Patiëntveiligheid. In Dossier Patiëntveiligheid vindt u al het Nivel-onderzoek over het onderwerp bij elkaar.

Wagner, C. Webinar ‘Monitor Zorggerelateerde schade in ziekenhuizen’, 3 mrt 2022. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 12-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/monitor-patientveiligheid-2019-2022/webinar-monitor-zorggerelateerde-schade-ziekenhuizen