Dossier Patiëntveiligheid

Dit dossier bevat alle informatie omtrent het Nivel-onderzoek naar patiëntveiligheid sinds 2004, en de resultaten hiervan.

DIT DOSSIER IS ONDER CONSTRUCTIE

 

Ziekenhuizen willen de beste zorg bieden aan hun patiënten. Maar behandelingen brengen altijd risico’s met zich mee. En soms gaat er (onbedoeld) iets fout, waardoor er ‘zorggerelateerde schade’ ontstaat. Ziekenhuizen streven er naar om risico’s en zorggerelateerde schade zo veel mogelijk te voorkomen en daarmee een optimale patiëntveiligheid te kunnen garanderen. Maar er zijn vele factoren die bepalen hoe veilig een behandeling is.

Definitie patiëntveiligheid
Patiëntveiligheid is de situatie waarin patiënten zo min mogelijk risico lopen op onbedoelde lichamelijke of psychische schade tijdens de behandeling in een zorginstelling. Risico kan ontstaan wanneer hulpverleners niet volgens professionele standaarden handelen of door tekortkomingen van het zorgsysteem.

Werken aan patiëntveiligheid: een cyclisch proces

Patiëntveiligheid is een basisvoorwaarde voor goede kwaliteit van zorg. Daarom werken ziekenhuizen elke dag aan de verbetering van patiëntveiligheid. Ze gaan als volgt te werk:

  1. Er wordt gekeken naar situaties waarin zorggerelateerde schade optreedt.
  2. Er wordt onderzoeken gedaan naar de oorzaken.
  3. Er worden verbetermogelijkheden geïmplementeerd.
  4. Het effect van de doorgevoerde verbeteringen wordt gemeten.

Aangezien de zorg is continu in ontwikkeling is, doorlopen ziekenhuizen de cyclus regelmatig opnieuw. Er is technisch meer mogelijk in de gezondheidszorg en steeds meer ziekten en aandoeningen kunnen behandeld worden. Maar dit heeft ook een keerzijde: met het complexer worden van de zorg lijken ook de risico’s die horen bij diagnostische en behandelmogelijkheden toe te nemen. Patiëntveiligheid is daardoor continu een belangrijk thema in de zorg.

Er zijn vele factoren die bepalen hoe veilig een behandeling is. Het Nivel doet al jarenlang - sinds 2004 - onderzoek naar Patiëntveiligheid - en heeft inmiddels met verschillende partijen een groot aantal  projecten binnen dit thema uitgevoerd.

In dit dossier lichten we toe welke onderwerpen dit zijn en presenteren we voor ieder onderwerp alle relevante informatie bij elkaar: publicaties, projectbeschrijvingen, nieuwsberichten, tools en andere producten behorende bij het onderzoeksproject (tools, brochures).

 

Onderwerpen van onderzoek door het Nivel binnen het Patiëntveiligheid 2019-2022:

1. Cultuurmeting van de organisatie

Korte tekst (1 à 2 zinnen als inleiding op het onderwerp, met link naar de subtab met alle ins and outs over het onderwerp)

2. Calamiteitenanalyse

Korte tekst (1 à 2 zinnen als inleiding op het onderwerp, met link naar de subtab met alle ins and outs over het onderwerp)

3. Evaluatie VMS-thema's

Korte tekst (1 à 2 zinnen als inleiding op het onderwerp,  met link naar de subtab met alle ins and outs over het onderwerp)

4. Suboptimale diagnostiek

Korte tekst (1 à 2 zinnen als inleiding op het onderwerp, met link naar de subtab met alle ins and outs over het onderwerp)

5. Potentieel vermijdbare schade en sterfte

Korte tekst (1 à 2 zinnen als inleiding op het onderwerp, met link naar de subtab mar alle ins and outs over het onderwerp)

6. Veerkracht in de zorg

Korte tekst (1 à 2 zinnen als inleiding op het onderwerp, met link naar de subtab naar alle ins and outs over het onderwerp)

7. Zelfstandige behandelcentra en patiëntveiligheid

Korte tekst (1 à 2 zinnen als inleiding op het onderwerp, met link naar de subtab met alle ins and outs over het onderwerp]

 

Archief: Patiëntveiligheid 2004-2017

De onderzoeksgroep Patiëntveiligheid van het Nivel en de APH (voorheen EMGO+) doen sinds 2004 gezamenlijk onderzoek naar de veiligheid van ziekenhuizen en aanverwante sectoren in de zorg. De grootste ontwikkeling heeft plaatsgevonden binnen de ziekenhuiszorg.

In de brochure ‘Patiëntveiligheid in ziekenhuizen. 12,5 jaar onderzoek, successen en nieuwe uitdagingen’ leest u meer over het onderzoek naar Patiëntveiligheid door het Nivel en de APH door de jaren heen.

Governance en patiëntveiligheid 

Patiëntveiligheid wordt niet alleen bepaald door de handelingen die een individuele zorgverlener uitvoert, maar ook door de organisatie waarin de zorgverleners hun werk verrichten. De projecten die zich richten op de organisatorische aspecten van patiëntveiligheid onderzoeken de invloed van het zorgsysteem op het ontstaan van zorggerelateerde schade.

Samenwerkingspartners

De onderzoeksgroep Patiëntveiligheid van het Nivel en de APH (Amsterdam Amsterdam Public Health research institute, voorheen EMGO+) doet sinds 2004 onderzoek naar de veiligheid van ziekenhuizen en aanverwante sectoren in de zorg. De grootste ontwikkeling heeft plaatsgevonden binnen de ziekenhuiszorg. De onderzoeksgroep richt zich op:

  • het meten van patiëntveiligheid
  • het evalueren van verbeterinitiatieven
  • de invloed van organisatiekenmerken op de zorg
  • de rol van de patiënt binnen veiligheid en zorg

Meer weten?

Neem contact op via patientveiligheid@vumc.nl
of stuur een e-mail naar prof. dr. Cordula Wagner, hoofd onderzoeksgroep, directeur Nivel, hoogleraar patiëntveiligheid VUmc/APH: c.wagner@nivel.nl.

?
Wagner, C. Dossier Patiëntveiligheid. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-04-2021; geraadpleegd op 18-04-2021]. URL: https://www.nivel.nl/nl/dossier-patientveiligheid