Dossier Patiëntveiligheid

Er is technisch meer mogelijk in de gezondheidszorg en steeds meer ziekten en aandoeningen kunnen behandeld worden. Mede hierdoor worden mensen ouder en brengen steeds meer jaren in goede gezondheid door.

Doordat in afgelopen decennia de zorg steeds complexer is geworden, lijken de risico’s die horen bij diagnostische en behandelmogelijkheden toe te nemen. Patiëntveiligheid blijft daardoor een belangrijk thema.

Wat is patiëntveiligheid?
Er is sprake van patiëntveiligheid wanneer patiënten zo min mogelijk risico lopen op onbedoelde lichamelijke of psychische schade tijdens de behandeling in een zorginstelling. Risico kan ontstaan wanneer hulpverleners niet volgens professionele standaarden handelen of door tekortkomingen van het zorgsysteem.

Hoe meet het Nivel patiëntveiligheid?
Er zijn vele factoren die bepalen hoe veilig een behandeling is. In het onderzoek hebben we daarom verschillende thema’s gedefinieerd:

Nieuwe cijfers 2015/2016

Folder 12,5 jaar onderzoek naar patiëntveiligheid (PDF)

Op 28 november 2017 is de nieuwe Monitor Zorggerelateerde Schade uitgekomen van het Nivel en EMGO+ instituut. Hieruit blijkt dat de afgelopen jaren de potentieel vermijdbare sterfte in ziekenhuizen niet verder is gedaald. Tussen half 2015 en half 2016 overleden circa 1.035 patiënten door zorggerelateerde schade die waarschijnlijk voorkomen had kunnen worden. Meer lezen over het rapport Monitor Zorggerelateerde Schade 2015/2016