SAVE Stap 5 - Sturingsinformatie voor de RvB

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

Naar aanleiding van het multidisciplinaire overleg stelt het projectteam een rapportage op die aansluit bij de behoefte aan sturingsinformatie van de RvB.

Vorm
Een veel gebruikte vorm is een dashboard met de stoplichtmethode. Hiermee kan per onderwerp worden weergegeven of er goed op gescoord is (groen), of het een aandachtsgebied is (oranje) en of er ondermaats gepresteerd wordt (rood). Deze kleuren kunnen bijvoorbeeld worden toegekend door het projectteam.

Inhoud
In de rapportage staan de hoofdpunten uit het multidisciplinaire overleg en de preventieve maatregelen die daaruit voort komen. In de rapportage kunnen de volgende onderwerpen worden opgenomen:

  1. Percentage van gescoorde triggers die relevant zijn voor een instelling (bijv. 'Onbedoelde reactie op een geneesmiddel', Ongeplande overplaatsing door verslechtering van cliënt")
  2. Percentage van onderzochte dossiers met vermijdbare zorggerelateerde schade
  3. Overzicht van knelpunten en maatregelen
  4. Taken en verantwoordelijkheden voor het uitvoeren van deze maatregelen

De RvB kan in het actieplan zien wie welke taken en verantwoordelijkheden heeft en kan daardoor makkelijker de voortgang monitoren. 

 

Wagner, C. SAVE Stap 5 - Sturingsinformatie voor de RvB. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 23-04-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/monitoren-patientveiligheid-2013-2014/save-patientveilgheidsinterventie/save-stap-5-sturingsinformatie-voor-de-rvb