SAVE - Steekproef nemen van dossiers door de instelling

Nivel-dossier Patiëntveiligheid

De keuze van de steekproef kan per instelling verschillen.

Welke steekproef kiezen?
De keuze van de steekproef kan per instelling verschillen. Zo kan er voor een bepaalde patiëntenpopulatie gekozen worden (bijvoorbeeld met een hoog risico), voor patiënten van een bepaalde afdeling/locatie of voor patiënten die tijdens hun verblijf in de instelling zijn overleden.

Wanneer na verloop van tijd veel dossiers zijn beoordeeld maar geen vermijdbare schade is gevonden, zou de steekproef kunnen worden herzien. Alternatieven zijn:

  • Dossiers selecteren met behulp van de HSMR-cijfers
  • Incidenten (al dan niet gemeld bij de IGZ) gebruiken als startpunt om dossiers van desbetreffende patiënten te selecteren

Het is belangrijk om te realiseren dat bij ongeveer 3% van de beoordeelde dossiers in ziekenhuisonderzoek sprake was van vermijdbare schade. Dat betekent dat er waarschijnlijk meerdere dossiers beoordeeld moeten worden voordat een casus met vermijdbare schade wordt gevonden, die vervolgens in een multidisciplinair overleg besproken kan worden.

Voor de eerste fase van het dossieronderzoek worden 20 dossiers geselecteerd. Wanneer die allen beoordeeld zijn kan de volgende cyclus van 20 dossiers worden uitgevoerd.

Hoe dossiers selecteren?

  • Gebruik huidig registratiesysteem
  • Stel de steekproef vast
  • Selecteer daaruit 20 willekeurige patiëntnummers (voor de privacy alleen cliëntnummers en geen NAW gegevens)
  • In het geval van papieren dossiers worden de 20 geselecteerde dossiers verzameld en aan de verpleegkundigen van het dossieronderzoek gegeven
  • In het geval van elektronische dossiers worden de patiëntnummers aan de verpleegkundigen gegeven, die ze vervolgens via het elektronisch systeem kunnen inzien
Wagner, C. SAVE - Steekproef nemen van dossiers door de instelling. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 10-04-2024; geraadpleegd op 17-06-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/onderzoeksprogrammas/organisatie-en-kwaliteit-zorg/dossier-patientveiligheid/monitoren-patientveiligheid-2013-2014/save-patientveilgheidsinterventie/save-steekproef-nemen-van-dossiers-door-de-instelling