Onze hoogleraren: academische inbedding

Het Nivel werkt nauw samen met de universitaire onderzoekswereld. Diverse medewerkers zijn als hoogleraar verbonden aan een universiteit of hebben een dubbelaanstelling bij een veldorganisatie.

Voor het vervullen van de spilfunctie tussen wetenschap, beleid en praktijk is het belangrijk dat het Nivel in nauw contact staat met de universitaire wereld. Dit is gewaarborgd door de academische inbedding van verschillende Nivel-medewerkers als hoogleraar bij diverse Nederlandse en buitenlandse universiteiten. In alfabetische volgorde:

Ronald Batenburg

 

Prof. dr. R.S. (Ronald) Batenburg
Hoogleraar Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg, Radboud Universiteit Nijmegen
Programmaleider Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg, Nivel

 

Nivel-RaboudUni-logo-100px
Liset van Dijk

Prof. dr. ir. L. (Liset) van Dijk
Hoogleraar Farmaceutisch Zorgonderzoek, Rijksuniversiteit Groningen
Programmaleider Farmaceutische Zorg, Nivel

 

 

Nivel-logo-RUG-75px
Michel Dückers

Prof. dr. M.L.A. (Michel) Dückers
Bijzonder hoogleraar Crises, Veiligheid en Gezondheid, Rijksuniversiteit Groningen
Programmaleider Rampen en Milieudreigingen, Nivel

 

 

Nivel-RUG-logo
Sandra van Dulmen

Prof. dr. A.M. (Sandra) van Dulmen
Bijzonder hoogleraar Communicatie in de Gezondheidszorg, in het bijzonder in de eerste lijn, Radboud Universiteit Nijmegen
Programmaleider Communicatie in de Gezondheidszorg, Nivel

 

 

Nivel-RaboudUni-logo-100px

Anneke Francke

Prof. dr. A.L. (Anneke) Francke
Hoogleraar Verpleging en Verzorging in de Laatste Levensfase, Vrije Universiteit / Amsterdam UMC
Programmaleider Verpleging, Verzorging en Ouderenzorg, Nivel

 

 

Nivel-AmsterdamUMC-logo
Jeroen Hasselaar

Prof. dr. G.J. (Jeroen) Hasselaar
Bijzonder hoogleraar 'Social Empowerment in de Palliatieve Zorg', Radboudumc / Radboud Universiteit
Hoofd onderzoeksafdeling Eerstelijnszorg, Nivel

 

Nivel-RaboudUni-logo-100px
Roland Friele

Prof. dr. ir. R.D. (Roland) Friele
Hoogleraar Sociaalwetenschappelijke effecten van wet- en regelgeving in de gezondheidszorg, Tranzo, Tilburg University
Programmaleider Evaluatie van Wet- en Regelgeving in de Gezondheidszorg, Nivel

 

Nivel-Tranzo-logo-100px
Peter Groenewegen

Prof. dr. P. (Peter) Groenewegen
Hoogleraar Sociale en geografische aspecten van gezondheid en zorg, Universiteit Utrecht
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing, Nivel

 

Nivel-UU-logo-100px

 

Judith de Jong

Prof. dr. J.D. (Judith) de Jong
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing, Nivel

 

Nivel-MaastrichtUniversity-100px

 

Jany Rademakers

Prof. dr. J.J.D.J.M. (Jany) Rademakers
Hoogleraar Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Maastricht University
Hoofd afdeling Gezondheidszorg vanuit het Perspectief van Patiënten, Cliënten en Burgers, Nivel
Projectleider Gezondheidsvaardigheden en Patiëntparticipatie, Nivel

 

Nivel-MaastrichtUniversity-100px
Mieke Rijken

Prof. dr. M. (Mieke) Rijken
Hoogleraar Health and Social Management, University of Eastern Finland
Senior onderzoeker Persoonsgerichte Integrale Zorg, onderzoeksprogramma Huisartsenzorg, Nivel

 

Nivel-uni-Finland-logo-100px
Robert Verheij

Prof. dr. R.A. (Robert) Verheij
Bijzonder hoogleraar Transparantie in de zorg vanuit patiëntenperspectief, Tranzo, Tilburg University
Programmaleider Zorgdata en het Lerend Zorgsysteem, Nivel


 

Nivel-Tranzo-logo-100px
Cordula Wagner

Prof. dr. C. (Cordula) Wagner
Hoogleraar Patiëntveiligheid, Vrije Universiteit / Amsterdam UMC
Voorzitter Raad van Bestuur Nivel
Projectleider Patiëntveiligheid, Nivel

 

 

Nivel-AmsterdamUMC-logo

Onderzoek (laten) doen met een van onze hoogleraren? Neem contact opOnderzoek (laten) doen met een van onze hoogleraren? Neem contact op

Onze hoogleraren zijn allen experts in het doen van onderzoek in hun individuele expertisegebieden. Als u meer wilt weten over onderzoek doen met (een van) onze experts, kunt u hen te allen tijde benaderen. Ze kijken ernaar uit met u samen te werken!

 

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum). Onze hoogleraren: academische inbedding. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 06-05-2024; geraadpleegd op 22-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/onze-hoogleraren