Onze publieke functie: brede verspreiding van onze kennisproducten

Publicaties, cijfers over zorg en ziekte, dossiers, tools en meer

Al onze kennis uit onderzoek is openbaar toegankelijk. De schat aan informatie die voortkomt uit ons onderzoek delen we graag.

We zoeken altijd naar de beste manier om onze kennisproducten - openbaar - te verspreiden.

Onderzoeksresultaten: publicaties, cijfers, tools, dossiers en meerOnze kennisproducten: publicaties, cijfers ziekten en zorg, tools, dossiers en meer

Wij publiceren alle resultaten van onderzoek altijd, op ons website, als een van de diverse Nivel-onderzoeksproducten.

Onze publicaties

Onze vele wetenschappelijke publicaties kennen verschillende verschijningsvormen:

 • wetenschappelijk rapport: een volledig, gedetailleerd en gedegen weergave van een onderzoek en de resultaten en indien aan de orde aanbevelingen
 • factsheet: een 'kort rapport' met een overzichtelijke weergave van belangrijkste conclusies van een onderzoek, waarbij beeld (grafieken en schema's) de tekst ondersteunt
 • infographic: korte, beeldende weergave van de belangrijkste conclusies van een onderzoek; beeld is leidend en tekst ondersteunt beeld alleen waar dit echt moet voor het begrip
 • wetenschappelijk artikel: korte weergave van een onderzoek en de conclusies dat wordt opgenomen name in een wetenschappelijk tijdschrift
 • interview met een van onze inhoudelijke experts: deze interviews vindt u terug in (wetenschappelijke) tijdschriften, op websites en soms ook op radio en tv

Nivel-producten

Onze online cijfers over ziekte en zorg

Het Nivel genereert vele en diverse soorten cijfers over ziekte en zorg met de data afkomstig van onze unieke, landelijke kennisbasis met onze panels en registratiesystemen van zorg. Online presenteren we deze cijfers in overzichtelijke grafieken en andere visuals, die bovendien door u kunnen worden aangepast op (alleen) de resultaten die u wilt zien. De landelijke cijfers geven inzicht in ziekten die heersen en in de aard en omvang van de zorgverlening die eerstelijns zorgverleners bieden:

Onze dossiers

Nivel-dossiers bevatten een verzameling van informatie omtrent een thema in de zorg. Door relevante publicaties, projecten, tools en nieuwsberichten te clusteren wint het thema aan zeggingskracht.

Onze tools

Soms komen er praktisch inzetbare Nivel-tools voort uit ons onderzoek, zoals vragenlijsten, online trainingen, werkboeken en informatieve websites. Deze tools kunnen zorgprofessionals hulp bieden bij (de evaluatie van de) zorgverlening en/of zorggebruikers ondersteunen tijdens hun behandeltraject. Onze tools zijn online beschikbaar zolang ze relevant zijn voor de doelgroepen, u vindt ze bij de Nivel-onderzoeksprogramma’s waarbinnen ze zijn ontwikkeld.

Andere verschijningsvormen van onze onderzoeksresultaten

Geregeld houdt het Nivel een webinar. Verschillende experts, van het Nivel en daarbuiten, gaan met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp in de gezondheidszorg. De online deelnemers praten mee via een chatfunctie. Onze opgenomen webinars zijn ruime tijd online beschikbaar, bij de Nivel-onderzoeksprogramma’s waarbinnen ze zijn ontwikkeld.

Andere Nivel-onderzoeksproducten zijn bijvoorbeeld:

 • informatieve externe websites
 • interviews met onze onderzoekers
 • informatieve animaties
 • wetenschappelijke posters, presentaties, lezingen en workshops die worden ingezet op congressen en conferenties.

Publieke functieOnze publieke functie

De onderzoeken die wij uitvoeren, worden gefinancierd met publiek geld; we ontvangen bijvoorbeeld instellingssubsidies en projectsubsidies. Mede hierom hechten we eraan dat iedereen die interesse heeft in onze onderzoeken en de resultaten, hier ook toegang toe heeft. Als onafhankelijk instituut publiceren we onze onderzoeksresultaten dan ook altijd, op onze site. We richten ons direct op onze verschillende doelgroepen, maar zorgen er ook voor dat er bij het verschijnen van een nieuw onderzoeksresultaat (vaak een publicatie) een kernachtig nieuwsbericht uitgaat, waarin de resultaten van het onderzoek en de duiding ervan helder worden gepresenteerd.

We zien het verspreiden van vergaarde kennis als een belangrijke taak. We publiceren uitkomsten van onze onderzoeken dan ook altijd, ook als deze resultaten anders uitpakken dan wij en/of de opdrachtgever van tevoren hadden gehoopt of verwacht.
Profile picture for user c.wagner@nivel.nl

Nivel-icoon signalerenVerspreiding via verschillende media

Om onze kennis breed te delen communiceren wij hierover via verschillende media.

 • We voorzien elke actuele publicatie van een nieuwsbericht en plaatsen deze prominent op onze website (op de voorpagina en bij ‘Nieuws’), samen met posts op social media: LinkedIn, Twitter en ResearchGate.
 • Bij elk nieuwsbericht over een pas verschenen publicatie sturen we een attenderingsmail aan de leden die zich hiervoor hebben ingeschreven.
 • Onze onderzoekers nemen deel aan én organiseren congressen en invitational conferences.

We streven ernaar dat onze Engelstalige publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften met een hoge impact in het onderzoeksveld verschijnen. We houden constant in de gaten of de kwaliteit en kwantiteit van onze wetenschappelijke productie op peil blijft. Sommige van onze medewerkers zitten in redacties voor wetenschappelijke tijdschriften en of in toetsingscommissies. Ze beoordelen op verzoek van anderen artikelen en onderzoeksvoorstellen.

Onze internationale websiteOnze internationale website

De internationale projecten waar het Nivel bij betrokken is, zijn divers. Zo maken we bijvoorbeeld deel uit van grote internationale consortia van onderzoekers, om de werking van kwaliteitssystemen in ziekenhuizen te onderzoeken en om de meest effectieve methoden van zelfmanagement voor mensen met een chronische aandoening vast te stellen. Ook werken we veel samen in het wereldwijde epidemiologisch onderzoek van respiratoire virussen.

Meer weten? Informatie over onze internationale projecten en de internationale publicaties die hieruit voortkomen, vindt u op onze internationale Nivel-website.

 

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum). Onze publieke functie: brede verspreiding van onze kennisproducten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 20-05-2024; geraadpleegd op 14-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/onze-publieke-functie