Onze publieke functie: brede verspreiding van kennis

Al onze kennis uit onderzoek is openbaar toegankelijk. De schat aan informatie die voortkomt uit ons onderzoek delen we graag.

We hechten eraan een ieder die interesse heeft in onze onderzoeken en daaruit voortkomende resultaten, daar ook toegang toe heeft en zoeken daarom altijd naar de beste manier om onze kennis te verspreiden. We richten ons direct op onze verschillende doelgroepen, maar zorgen ook voor een heldere samenvatting en/of een toegankelijk nieuwsbericht bij onze onderzoeksproducten. De producten kennen verschillende vormen: wetenschappelijke of maatschappelijke rapporten en artikelen, infographics, animaties, social media posts, webinars, presentaties en workshops.

Publieke functiePublieke functie

De onderzoeken die wij uitvoeren, worden gefinancierd met publiek geld; we ontvangen bijvoorbeeld instellingssubsidies en projectsubsidies. Mede hierom hechten we eraan dat iedereen die interesse heeft in onze onderzoeken en de resultaten, hier ook toegang toe heeft. Als onafhankelijk instituut publiceren we onze onderzoeksresultaten dan ook altijd, op onze site.

We zien het verspreiden van vergaarde kennis als een belangrijke taak. We publiceren uitkomsten van onze onderzoeken dan ook altijd, ook als deze resultaten anders uitpakken dan wij en/of de opdrachtgever van tevoren hadden gehoopt of verwacht.
Profile picture for user c.wagner@nivel.nl

Met gebruikmaking van verschillende media

Om onze kennis breed te delen communiceren wij hierover via verschillende media.

 • We voorzien elke actuele publicatie van een nieuwsbericht en plaatsen deze prominent op onze website (op de voorpagina en bij ‘Nieuws’), samen met posts op social media: Twitter, LinkedIn en ResearchGate.
 • Bij elk nieuwsbericht over een pas verschenen publicatie sturen we een attenderingsmail aan de leden die zich hiervoor hebben ingeschreven.
 • We verspreiden indien relevant een persbericht en korte samenvattingen over onderzoeken en resultaten, waarmee we de pers kunnen benaderen.
 • Onze onderzoekers nemen deel aan én organiseren congressen en invitational conferences.

We streven ernaar dat onze Engelstalige publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften met een hoge impact in het onderzoeksveld verschijnen. We houden constant in de gaten of de kwaliteit en kwantiteit van onze wetenschappelijke productie op peil blijft. Sommige van onze medewerkers zitten in redacties voor wetenschappelijke tijdschriften en of in toetsingscommissies. Ze beoordelen op verzoek van anderen artikelen en onderzoeksvoorstellen.

Onderzoeksresultaten: publicaties, cijfers, tools, dossiers en meerOnderzoeksresultaten: publicaties, cijfers, tools, dossiers en meer

De resultaten van ons onderzoek kennen zijn openbaar beschikbaar (via onze website) en kennen verschillende verschijningsvormen:

 • Publicaties: wij publiceren alle resultaten van onderzoek altijd, op ons website. Deze hebben de vorm van onderzoeksrapport, wetenschappelijk artikel, factsheet of infographic.
 • Cijfers over zorg: verschillende periodieke rapportages over zorgverlening en zorggebruik, gebaseerd op de data uit onze zorgregistraties en beroepenregistraties, presenteren we direct op de website.
 • Nieuwsberichten: bij het verschijnen van een nieuw onderzoeksresultaat (vaak een publicatie) laten we een nieuwsbericht uitgaan, waarin de essentie van het onderzoek en de resultaten ervan helder en kort worden gepresenteerd.
 • Tools: soms komen er praktisch inzetbare tools voort uit ons onderzoek, zoals vragenlijsten, online trainingen, werkboeken en informatieve websites. Deze tools kunnen zorgprofessionals hulp bieden bij (de (evaluatie van de) zorgverlening en/of zorggebruikers ondersteunen tijdens hun behandeltraject.
 • Dossiers: Nivel-dossiers bevatten een verzameling van informatie omtrent een thema in de zorg. Door relevante publicaties, projecten, tools en nieuwsberichten te clusteren wint het thema aan zeggingskracht.
 • Webinars: geregeld houdt het Nivel een webinar. Verschillende experts, van het Nivel en daarbuiten, gaan met elkaar in gesprek over een actueel onderwerp in de gezondheidszorg. De online deelnemers praten mee via een chatfunctie. Onze opgenomen webinars stellen we online beschikbaar.

Andere verschijningsvormen van onze onderzoeksresultaten zijn bijvoorbeeld informatieve websites, kennissyntheses, deelname aan en presentaties op congressen en conferenties.

Nivel-producten

Wetenschappelijke publicaties in soorten en matenWetenschappelijke publicaties in soorten en maten

 • wetenschappelijk rapport: een volledig, gedetailleerd en gedegen weergave van een onderzoek en de resultaten en indien aan de orde aanbevelingen
 • factsheet: een 'kort rapport' met een overzichtelijke weergave van belangrijkste conclusies van een onderzoek, waarbij beeld (grafieken en schema's) de tekst ondersteunt
 • infographic: korte, beeldende weergave van de belangrijkste conclusies van een onderzoek; beeld is leidend en tekst ondersteunt beeld alleen waar dit echt moet voor het begrip
 • wetenschappelijk artikel: korte weergave van een onderzoek en de conclusies dat wordt opgenomen name in een wetenschappelijk tijdschrift
 • interview met een van onze inhoudelijke experts: deze interviews vindt u terug in (wetenschappelijke) tijdschriften, op websites en soms ook op radio en tv

Onze internationale websiteOnze internationale website

De internationale projecten waar het Nivel bij betrokken is, zijn divers. Zo maken we bijvoorbeeld deel uit van grote internationale consortia van onderzoekers, om de werking van kwaliteitssystemen in ziekenhuizen te onderzoeken en om de meest effectieve methoden van zelfmanagement voor mensen met een chronische aandoening vast te stellenen. Ook werken we veel samen in het wereldwijde epidemiologisch onderzoek van respiratoire virussen.

Meer weten? Informatie over onze internationale projecten en de internationale publicaties die hieruit voortkomen, vindt u op onze internationale Nivel-website.

 

Zenderen, I. van (Nivel Kenniscentrum). Onze publieke functie: brede verspreiding van kennis. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 16-10-2023; geraadpleegd op 02-12-2023]. URL: https://www.nivel.nl/nl/over-het-nivel/onze-publieke-functie