Nivel: Nivel jaarverslag 2022 – focus op vier uitdagingen in ons missiegedreven onderzoek
Nieuws
25-07-2023

Nivel Jaarverslag 2022 – focus op vier uitdagingen in ons missiegedreven onderzoek

Het Nivel heeft ook in 2022 onderzoek gedaan naar de vragen die spelen in de gezondheidszorg. In dit - compacte - jaarverslag laten we zien hoe we invulling geven aan onze missie, die kortgezegd neerkomt op het bieden van ‘kennis voor betere zorg’. 

Het Nivel levert kennis om de gezondheidszorg in Nederland beter te maken. Dat doen we met hoogwaardig, betrouwbaar en onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar thema’s met een groot maatschappelijk belang, zoals ook te lezen is in ons jaarverslag. Met onze kennis dragen we bij aan het continu verbeteren en vernieuwen van de gezondheidszorg.

Nivel-onderzoeksagenda 2022-2024: focus op vier grote, maatschappelijke uitdagingen

In 2022 hebben we een start gemaakt met onze onderzoeksagenda waarbij we nadruk leggen op vier complexe maatschappelijke (zorg)vraagstukken waar we als samenleving een antwoord op dienen te vinden. In de onderzoeksagenda hebben we deze vraagstukken beschreven in de vorm van maatschappelijke uitdagingen: ‘Gezond zijn en gezond blijven’, ‘Naar een inclusieve samenleving’, ‘De zorgprofessional van de toekomst’ en ‘Duurzame gezondheidszorg’.

Nivel: De vier maatschappelijke uitdagingen

Missiegedreven onderzoek

In essentie draait al het onderzoek van het Nivel om de vraag hoe we de zorg voor de patiënt kunnen verbeteren, of het nu gaat om zorg bij de huisarts, zorg rond het levenseinde, zorgaanbod in de krimpgebieden of om patiëntveiligheid in de ziekenhuizen. Met ons onderzoek geven we ieder jaar weer invulling aan onze missie ‘Kennis voor betere zorg’ en de vier bijbehorende kernwaarden ‘Maatschappelijk relevant’, ‘Wetenschappelijk betrouwbaar’, ‘Verbindend’ en ‘Onafhankelijk maar betrokken’.

In gesprek zijn en blijven

We zijn gericht op een brede verspreiding al onze onderzoeksresultaten; al onze kennis die uit onderzoek voortkomt is dan ook openbaar toegankelijk. Het spreekt voor zich dat we open staan voor iedereen die goede ideeën heeft voor de nadere invulling van ons onderzoek en de bruikbaarheid van onze resultaten. Stuur ons een e-mail (info@nivel.nl); we kijken uit om met u in gesprek te gaan en te blijven!
 

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.