Over het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten van het Nivel verzamelt op landelijk niveau informatie over de situatie van mensen met een chronische ziekte of langdurige beperking. Onderzoeksresultaten worden gebruikt om relevante partijen te voorzien van informatie. Daarmee kunnen zij beleid ontwikkelen waarin voldoende aandacht is voor de positie van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Een van de panels van het Nivel

Het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel relevante informatie leveren vanuit verschillende perspectieven: dat van patiënten, cliënten en burgers, dat van de zorgaanbieders en dat van de organisatie van de zorg.

DeelnemersDeelnemers

Het panel bestaat uit ruim 3500 mensen die een (medisch vastgestelde) chronische ziekte en/of een lichamelijke beperking hebben. Deelnemers zijn zelfstandig wonende mensen van vijftien jaar en ouder. Het panel vormt een afspiegeling van mensen met een chronische ziekte of beperking in Nederland. Bij een deel van de panelleden houdt de beperking verband met de aanwezigheid van een chronische ziekte.

Leden van het NPCG blijven maximaal vier jaar lid van het panel. Regelmatig worden nieuwe panelleden geworven ter compensatie van de uitstroom uit het panel. Nieuwe panelleden met een chronische ziekte worden geworven via landelijke steekproeven van huisartsenpraktijken. Deelnemers met een lichamelijke beperking worden geworven uit deelnemers aan nationale enquêtes van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Deelnemers NPCG

Doel en resultaten van het panelDoel en resultaten van het panel

Doel van het NPCG is om van zelfstandig wonende mensen met een chronische ziekte of beperking informatie te verzamelen over hun zorggebruik, hun zorgbehoeften en hun participatiemogelijkheden. Uitkomsten van ons panelonderzoek delen we met beleidsmakers, zorgverleners en belangen- en patiëntorganisaties. Met deze informatie kunnen zij hun beleid evalueren, aanpassen of vernieuwen. De resultaten zijn publiek toegankelijk en worden ook op onze website gepubliceerd.

Doel en reusltaten van het panel

Hoe werkt het panel?Hoe werkt het panel?

Voor ons onderzoek gebruiken we verschillende methodes:

  • Vragenlijstonderzoek: panelleden krijgen twee keer per jaar een vragenlijst. We stellen vragen over hun gezondheid, de zorg en ondersteuning die ze krijgen, hun deelname aan de samenleving, werk en inkomen en eventuele problemen waar ze in het dagelijks leven tegenaan lopen. Mensen met een longziekte ontvangen nog een derde vragenlijst die is afgestemd op hun aandoening.
  • Interviews en focusgroepen: een enkele keer vragen we panelleden om deel te nemen aan interviews of focusgroepen.

 

Menting, J. Over het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 29-02-2024; geraadpleegd op 17-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nationaal-panel-chronisch-zieken-en-gehandicapten/over-het-panel