Nivel Panel Naasten

Met het panel verzamelen we op landelijk niveau informatie over ervaringen en kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking, met als doel de ondersteuning en zorg voor naasten zelf te verbeteren.

 

Een van de panels van het Nivel
Het Nivel Panel Naasten maakt deel uit van de kennisinfrastructuur van het Nivel, die bestaat uit panels, nationale databases en monitors. Met deze kennisinfrastructuur kan het Nivel snel belangrijke informatie verzamelen vanuit drie perspectieven: dat van patiënten, cliënten, naasten en burgers; dat van de zorgaanbieders; dat van de organisatie van zorg.

Nivel-icoon mantelzorgNaasten

Naasten van mensen met een beperking zijn bijvoorbeeld ouders, broers en zussen, partners en kinderen van mensen met een beperking, aan wie zij intensieve steun en langdurige zorg geven.
Onderzoek over de jaren heen laat zien dat naasten die intensief een gezinslid met een beperking ondersteunen, risico’s lopen om overbelast te raken. De verwachting is dat er de komende jaren een groter beroep op naasten zal worden gedaan vanwege tekorten in de zorg.

Doel: inzicht in meningen en ervaringen zorgverlenersDoel van onderzoek met het panel

Door het doen van onderzoek met het Nivel Panel Naasten krijgen we inzicht in de betrokkenheid van naasten bij de zorg van het gezinslid met een beperking én in de situatie van de naasten zelf. Met inzet van het panel beantwoorden we vragen over:

  • kwaliteit van leven van naasten van mensen met een beperking
  • hun maatschappelijke positie
  • de door hen geboden zorg
  • hun ervaringen met en behoeften aan ondersteuning

Deze kennis delen we met anderen, zodat die kan worden ingezet om de leefsituatie van naasten te verbeteren.

Kenmerken van onderzoek met het panel
Onderzoek met het Nivel Panel Naasten, wat houdt dit precies in?

  • Hoe: veel van ons onderzoek doen we aan de hand van vragenlijsten onder de panelleden, gecombineerd met (groeps)interviews.
  • Met wie: we werken samen met ervaringsdeskundige naasten. Qua samenstelling van het panel streven we naar diversiteit; zo zijn we er bijvoorbeeld op gericht om ook mensen met een migratieachtergrond bij ons panel en dus ons onderzoek te betrekken.
  • Waarover: de vragen die we naasten stellen gaan over de knelpunten, behoeften en wensen die zij ervaren in hun rol op het vlak van ondersteuning.
  • Resultaten: de uitkomsten van ons onderzoek hebben de vorm van publicaties, die altijd openbaar gepubliceerd worden op de Nivel-website.
  • Voor wie: met de uitkomsten van ons onderzoek kunnen beleidsmakers, belangenorganisaties, professionals en naasten hun beleid en zorgpraktijk afstemmen op de rol, wensen en mogelijkheden van naasten.

Zo leveren we een bijdrage aan waar het Nivel voor staat: 'kennis voor betere zorg'!

Deelnemen aan het panelDeelnemen aan het panel? Dat kan!

Wij zoeken nieuwe deelnemers voor ons panel. Bent u als naaste betrokken bij de zorg van een gezinslid, ander familielid of vriend die veel en langdurend zorg nodig heeft? En wilt u uw ervaringen hierover delen via online enquêtes of interviews? Meld u zich dan aan voor het panel! Let op: aanmelden kan tot en met 21 januari 2024.

Zelf gebruikmaken van PREMs en PROMs? Eerste onderzoeksproject met het panel (mei 2023 - okt 2024)

Het project Kwaliteit van leven, ervaringen en ondersteuningsbehoeften van naasten van mensen met een beperking is het eerste onderzoek met het nieuwe panel. We werken samen met onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth, dat gericht is op maatschappelijke thema's als diversiteit, zorg en welzijn. Resultaten worden eind 2024 verwacht.

 

'Het is belangrijk om de kennis die mensen hebben te gebruiken.' Dit citaat uit de Toekomstagenda Gehandicaptenzorg geeft precies aan waarom onderzoek met het Nivel Panel Naasten zo essentieel is

Expertise en gericht op innovatie Monitor-onderzoek gefinancierd door ZonMw

Over een langere periode voeren we met enige regelmaat hetzelfde onderzoek uit onder panelleden van het Nivel Panel Naasten. Door hen op deze manier te volgen zien we of hun situatie verandert en wat voor ervaringen zij in de loop der tijd opdoen. Zodoende stellen we uiteindelijk vast of hun kwaliteit van leven toeneemt, afneemt of gelijk blijft. Deze monitoring wordt gefinancierd door ZonMw, in het programma Gewoon Bijzonder

Privacybescherming
Gegevens die we met het panel verzamelen, gebruiken we alleen voor Nivel-onderzoek. De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zijn niet door derden in te zien. Alle gegevens worden gecodeerd en bevatten in beginsel geen informatie die te herleiden is tot personen.
Met het door ons gehanteerde Privacyreglement voldoen wij aan de strenge voorwaarden uit de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). We houden ons aan de Gedragscode Gezondheidszorgonderzoek opgesteld door Coreon (Commissie Regelgeving Onderzoek).

Meer weten?Meer weten?

Wilt u meer weten over ons onderzoek met het panel? Wilt u mogelijk deelnemen aan het panel en heeft u daar vragen over? Stuur dan een e-mail naar nivelpanelnaasten@nivel.nl. We komen graag met u in contact!

 

Boeije, H., Zonneveld, E., Scherpenzeel, A. Nivel Panel Naasten. Uit: www.nivel.nl [Laatst gewijzigd op 18-03-2024; geraadpleegd op 18-07-2024]. URL: https://www.nivel.nl/nl/panels-en-registraties/nivel-panel-naasten