Project
afgesloten

Actualiseren consumenteninformatie zorgverzekeringen 2007

Duur: april 2007 - december 2007

Binnen de nieuwe Zorgverzekeringswet kunnen mensen, indien gewenst, ieder jaar van zorgverzekeraar wisselen. Om deze keuze verantwoord te kunnen maken, is het noodzakelijk dat consumenten beschikken over toegankelijke en bruikbare informatie over de prestaties van verzekeraars en zorgaanbieders. Op initiatief van het Ministerie van VWS is daarom de internetsite www.kiesBeter.nl opgezet. In het najaar van 2007 wordt op deze internetsite een nieuwe editie van de keuzegids Zorgverzekeringen gelanceerd met daarin de meest recente gegevens. Het huidige onderzoek zal voorzien in het actualiseren van de gegevens over de service van de verschillende zorgverzekeraars door de ervaringen van mensen met de zorg en hun zorgverzekeraar opnieuw in kaart te brengen.

Hoe hebben consumenten in 2006/2007 de kwaliteit van ambulante medische zorg en van hun zorgverzekeraar ervaren en verschillen de ervaringen van consumenten die verzekerd zijn bij verschillende zorgverzekeraars?

Deelnemende zorgverzekeraars wordt gevraagd om per label/resultaat verantwoordelijke eenheid de adresgegevens van 750 verzekerden te verstrekken. Naar deze mensen wordt de CQ Index Zorg en Zorgverzekering opgestuurd. Met behulp van multilevel regressieanalyses wordt nagegaan of de ervaringen van consumenten verschillen tussen zorgverzekeraars.

- Ervaringsinformatie ten behoeve van de keuzegids Zorgverzekeringen op www.kiesBeter.nl
- Individuele terugrapportages voor de deelnemende verzekeraars
Dit project wordt gesubsidieerd door
Centrum Klantervaring Zorg
In dit project werken we samen met
RIVM (Eric van der Hijden)
Mailstreet (Rutger van Zuidam)