Start
juli 2023

Alliantie Gezondheidsvaardigheden: kennis delen en samenwerken ter bevordering van gezondheid van mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden

Duur: jul 2023 - jul 2024

Achtergrond

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden is een netwerk dat uit ruim 120 partners bestaat. Deze partners zijn organisaties, instellingen of bedrijven die zich inzetten voor het bevorderen van gezondheid of het voorkomen van ziekten bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden in Nederland. 

Doel

Een belangrijk doel van de Alliantie is het stimuleren van het uitwisselen van kennis en ervaring en het bevorderen van samenwerking. Nivel is actief in zowel de opzet als uitvoering van taken van de Alliantie.

Rol Nivel

Het Nivel:

  • maakt deel uit van de stuurgroep van de Alliantie
  • leidt de Werkgroep Inclusiviteit en Participatie
  • werkt mee aan het ontwikkelen van een kwaliteitskader voor producten die via de Alliantie worden verspreid
  • is mede aanspreekpunt voor VWS

Resultaat

Deelname van het Nivel resulteert in:

  • het Meerjarenplan 2023-2025 Alliantie Gezondheidsvaardigheden
  • werkgroepbijeenkomsten Inclusiviteit en Participatie (2 tot 4 keer per jaar)
  • presentaties op de Netwerkbijeenkomsten van de Alliantie
  • een kwaliteitskader voor producten die via de Alliantie worden verspreid
Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Aliantie gezondheidsvaardigheden; Pharos