Afgesloten
2022

Arbeidsmarktonderzoek en capaciteitsraming optometristen 2021

Duur: dec 2021 - jun 2022

Aanleiding
Anno 2022 is er behoefte ontstaan aan een capaciteitsraming voor optometristen. De vraag is of de numerus fixus die op dit moment voor de opleiding geldt, niet te hoog of juist te laag is. Er zijn namelijk een aantal ontwikkelingen die de oogzorg mogelijk gaan veranderen in de toekomst (bijvoorbeeld: veranderende vraag door wijzigingen in de demografie van Nederland, technologische mogelijkheden en samenwerking of taakherschikking met andere beroepsgroepen).

Methode
Voor dit onderzoek wordt een (web)enquête onder optometristen uitgevoerd en zullen de vraagontwikkelingen en scenario’s voor de arbeidsmarkt voor optometristen in kaart worden gebracht door middel van twee scenario-workshops met vertegenwoordigers van het veld en aanverwante beroepsgroepen. Op basis van deze twee deelonderzoeken worden alle vraag- en aanbodparameters bepaald die voor de capaciteitsraming van de bacheloropleiding optometrie benodigd zijn.

Verwacht resultaat
Het onderzoek resulteert in een beknopt rapport met de uitkomsten van de onderzoeken en van de capaciteitsraming.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Optometristen Vereniging Nederland (OVN)