Nivel: Voorlopig voldoende opleidingsplaatsen voor optometristen
Nieuws
08-09-2022

Voorlopig voldoende opleidingsplaatsen voor optometristen

Als het aantal studenten dat afgelopen jaar begon met de opleiding optometrie gelijk blijft, zal het aantal optometristen de komende jaren fors toenemen. En dat is een goed teken, want de vraag naar deze beroepsgroep zal ook stijgen, met name door vergrijzing van de bevolking. Om deze stijging op te vangen is er zelfs nog een (lichte) toename nodig aan instromende studenten. Daarvoor zijn er momenteel voldoende opleidingsplaatsen. Dit blijkt uit de capaciteitsraming voor optometristen uitgevoerd door het Nivel in opdracht van de Optometristen Vereniging Nederland (OVN).

Momenteel starten 117 mensen per jaar met de opleiding optometrie. Deze instroom zou verhoogd moeten worden naar 133 om de stijgende vraag naar oogzorg op te vangen.

Instroom opleiding verhogen

We onderzochten ook het scenario waarin het aantal werkzame optometristen sneller zal afnemen. Dit scenario is goed mogelijk, omdat er in de toekomst mogelijk een verplichte kwaliteitsregistratie ingevoerd gaat worden en omdat er naar verwachting meer doorstroom zal zijn naar de opleiding voor physician assistant oogheelkunde (PA). In dit geval is het nodig om de instroom van nieuwe studenten te verhogen naar 139 per jaar. De huidige numerus fixus van 190 personen die de opleiding hanteert lijkt voor de toekomst in ieder geval voldoende.

Linda Flinterman

Het aantal werkzame optometristen zal komende jaren in balans met de zorgvraag zijn.Linda Flinterman, PhD Senior onderzoeker Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg

Meer weten? Lees het interview met Linda Flinterman in het digitale vakblad Visus.

Regelmatig ramen om schommelingen te voorkomen

Het toekomstbeeld van verplichte kwaliteitsregistratie en meer doorstroom naar de PA-opleiding is nog onzeker. Wanneer deze veranderingen zich anders voordoen dan nu verwacht, is het van belang om tijdig opnieuw een capaciteitsraming uit te voeren. Door actuele ontwikkelingen in het werkveld te blijven monitoren kan er tijdig worden bijgestuurd in het aantal benodigde opleidingsplaatsen en wordt ook voorkomen dat er plotseling heel grote veranderingen in de opleidingsinstroom nodig zijn.

Over het onderzoek

Om te berekenen wat de instroom in de opleiding zou moeten zijn om over 15 jaar een evenwicht te bereiken tussen vraag en aanbod van optometristen, gebruikten het ramingsmodel dat is ontwikkeld door het Nivel en het Capaciteitsorgaan. Hiermee berekenden we de benodigde instroom voor verschillende scenario’s en met behulp van meerdere gegevensbronnen: 477 optometristen vulden een enquête in (30% respons) en we hielden twee focusgroepbijeenkomsten met optometristen, vertegenwoordigers van de beroepsvereniging en andere stakeholderorganisaties binnen de oogzorg. Daarnaast gebruikten we aanvullende gegevens van het CBS en van de optometrieopleiding van Hogeschool Utrecht.
Dit onderzoek is uitgevoerd binnen het Nivel-onderzoeksprogramma Arbeids- en Organisatievraagstukken in de Gezondheidszorg van prof. dr. Ronald Batenburg.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.