Publicatie

Publicatie datum

Genoeg optometristen in Nederland? Een aanbodonderzoek en capaciteitsraming voor de instroom in de optometrie-opleiding.

Vis, E., Flinterman, L., Batenburg, R. Genoeg optometristen in Nederland? Een aanbodonderzoek en capaciteitsraming voor de instroom in de optometrie-opleiding. Utrecht: Nivel, 2022. 32 p.
Download de PDF
In deze rapportage worden de uitkomsten beschreven van een onderzoek naar de arbeidsmarkt van optometristen in Nederland. De huidige situatie, en toekomstige ontwikkelingen op de vraag- en aanbodkant van de arbeidsmarkt zijn met verschillende bronnen en methode cijfermatig in kaart gebracht. Het resultaat is een capaciteitsraming, waarmee voor een aantal scenario’s de benodigde instroom in de optometrie-opleiding voor de toekomst is bepaald.