Afgesloten
2018

Balans in vraag en aanbod huisartsenzorg 2018

Duur: jul - dec 2018

Achtergrond
Een goede balans tussen vraag en aanbod is essentieel voor de toegankelijkheid en kwaliteit van huisartsenzorg. Door signalen over de suboptimale spreiding van huisartsenzorg over Nederland en regionale tekorten en knelpunten staat dit onderwerp dan ook hoog op de beleidsagenda. Dit onderzoek wil het beleid op nationaal en regionaal niveau ondersteunen.

Doelen en aanpak
Het eerste doel is meer inzicht te bieden waar knelpunten in de huisartsenzorg het grootst zijn. Voor alle 28 arbeidsmarktregio’s wordt in kaart gebracht wat de bevolkingssamenstelling en daarmee de huidige en te verwachte zorgvraag is. Dit wordt afgezet tegen de huidige en toekomstige capaciteit aan huisartsen, praktijkondersteuners (POH’s), doktersassistenten, verpleegkundig specialisten en physician assistants in de regio’s.
Ten tweede wordt gekeken naar het vestigingsgedrag van jonge huisartsen en de determinanten van hun vestigingsvoorkeuren. Dit gebeurt zowel kwantitatief op basis van bestaande surveydata, als kwalitatief met een focusgroep-bijeenkomst. Aanvullend wordt nagegaan hoe gevestigde praktijkhouders omgaan met waarneming en hun uitbreidingsvraag door een telefonisch interviewronde.
En ten derde brengt dit onderzoek met praktijkvoorbeelden uit binnen- en buitenland en regio’s oplossingsrichtingen in kaart en wordt nagegaan welke het beste zouden passen bij het type knelpunten en regionale omstandigheden.

Methode
De aanpak van dit voorstel gaat uit van het zoveel mogelijk benutten van bestaande databronnen en methoden die Nivel en Prismant tot hun beschikking hebben om de onderzoeksvragen te beantwoorden. Op die manier wordt alleen daar waar nodig primaire data verzameld en worden huisartsen niet onnodig belast en past het in de doorlooptijd van het onderzoek. Daarnaast is de aanpak beleids- en toekomstgericht. De gezamenlijke ramingsexpertise van Nivel en Prismant wordt benut om prognoses en scenario’s op te stellen waarmee regio’s inzicht krijgen in hun toekomstige balans tussen de vraag en aanbod van huisartsenzorg. Samen met de inventarisatie van bestaande praktijkvoorbeelden kunnen verschillende oplossingsrichtingen, variërend van het aantrekken en behouden van huisartsen tot het anders organiseren van de huisartsenzorg, zo goed mogelijk worden afgestemd op de regionale problematiek.

Resultaat
Een rapport

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Prismant, onderzoeks- en adviesbureau voor de Nederlandse gezondheidszorg