Afgesloten
2020

Beeldvorming en diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag, 2020

Duur: dec 2019 - dec 2020

Doel van het onderzoek
Het verder in kaart brengen en verdiepen van de huidige zorg en werkwijzen rondom beeldvorming en diagnostiek bij mensen met een verstandelijke beperking die probleemgedrag vertonen. Het betreft volwassenen (18+) die in een intramurale setting verblijven en vanwege hun probleemgedrag een VG7 indicatie hebben. Ongeveer 15.000 mensen hebben een dergelijke indicatie.

Onderzoeksvragen:
1. Welke zorg omtrent beeldvorming en diagnostiek ontvangen mensen met een verstandelijke beperking en probleemgedrag in zorginstellingen momenteel?
2. Welke werkwijzen hanteren zorginstellingen momenteel bij het uitvoeren van beeldvorming en diagnostiek?
3. Welke onderdelen van het in de nieuwe multidisciplinaire richtlijn gepresenteerde, aangepaste AAIDD-model komen in de momenteel gehanteerde werkwijzen aan bod? En waarom wel of niet?

Methode
Hiertoe worden zorgprofessionals geïnterviewd die betrokken zijn bij beeldvorming en diagnostiek in 32 zorgorganisaties die zorg bieden aan cliënten met een VG7-indicatie. Daarbij werd gelet op spreiding over Nederland, aantal cliënten met een VG7-indicatie en levensvisie.

Resultaat
De resultaten worden gepubliceerd in de vorm van een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland