Afgesloten
2023

Blijven werken tot het pensioen: inzicht in de intentie van verpleegkundigen en verzorgenden in 2022

Duur: dec 2022 - mrt 2023

Achtergrond

Om het personeelstekort aan verpleegkundigen en verzorgenden niet nog verder op te laten lopen, is het van belang dat zij blijven werken tot aan hun pensioen. Tegelijkertijd zien we tot 2017 een trend dat deze professionals vaker denken niet in staat te zijn om hun werk tot hun pensioen te blijven uitvoeren.

Doel

Dit onderzoek heeft als doel inzicht krijgen in de intentie van verpleegkundigen en verzorgenden anno 2022 om te blijven werken tot hun pensioen en in de trends daarbij in de laatste tien jaar.

Methode

Een korte panelraadpleging onder de deelnemers van het landelijke Panel VerplegingVerzorging.

Resultaat

Een beknopt factsheet met weergave van de trends in de intentie van zorgprofessionals om te blijven werken tot hun pensioen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Utrechtzorg (onderdeel van kennisalliantie Nivel en Utrechtzorg)