Project
Afgesloten
2022

Borging van diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie in de eerstelijnszorg, 2022

Duur: mrt - sep 2022

Aanleiding
Diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie speelt een belangrijke rol als het aankomt op gezondheid en individuele behoeften aan zorg. Uit vragenlijstonderzoek van 2019 blijkt dat ervaringen van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI) met de eerstelijnsgezondheidszorg een stuk slechter zijn dan die van cis en hetero personen.
Om een meer open benadering in de spreekkamer van de zorgverlener te bevorderen zijn WOMEN Inc., Rutgers en COC Nederland de ‘Alliantie Gezondheidszorg op Maat’ gestart. Dit initiatief wordt gefinancierd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Doelen van de Alliantie zijn het vergroten van het bewustzijn van het publiek, de eerstelijnszorgsector en de overheid van de rol die sekse, gender, seksuele oriëntatie en levensloop spelen bij aandoeningen en de behandeling ervan.
In dit kader heeft de Alliantie het Nivel gevraagd om te verkennen wat het huidige draagvlak en de behoefte aan ondersteuning voor verbetering is binnen het thema ‘diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie’ onder eerstelijns beroepsverenigingen.

Doel en vraagstellingen
van dit onderzoekHet doel van dit onderzoek is het achterhalen van het draagvlak en de behoeftes van de verschillende eerstelijns beroepsverenigingen rondom ondersteuning ter verbetering van gendersensitieve zorg, gericht op het thema diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie.
Centraal hierbij staan drie vraagstellingen voor een selectie van beroepsverenigingen:
1. Wat is het draagvlak van eerstelijns beroepsverenigingen voor het borgen van het thema diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie?
2. Hoe borgen de eerstelijns beroepsverenigingen diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie in hun kernactiviteiten?
3. Wat zijn de behoeftes van eerstelijns beroepsverenigingen rondom ondersteuning ter verbetering van zorg op het thema diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie?

Methode
Ter beantwoording van de vraagstellingen worden interviews gehouden met één of meerdere vertegenwoordigers van een selectie van zes beroepsverenigingen in de eerstelijnszorg

Verwachte resultaten
De resultaten van het onderzoek vormen een eerste exploratie van het draagvlak binnen de beroepsgroepen voor verbetering op het thema diversiteit. Ook worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor de Alliantie om eerstelijnsorganisaties beter te ondersteunen. Tot slot wordt inzicht verkregen in de thema’s, beroepsverenigingen en/of tools waaraan meer aandacht moet worden gegeven om het onderwerp op de agenda te krijgen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Alliantie Gezondheidszorg op Maat