Publicatie

Publicatie datum

Borging van diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie in de zorg: een verkenning onder beroepsverenigingen in de eerste lijn.

Tuyl, L. van, Zinger, N., Schäfer, W. Borging van diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie in de zorg: een verkenning onder beroepsverenigingen in de eerste lijn. Utrecht: Nivel, 2022. 32 p.
Download de PDF
Dit rapport beschrijft de resultaten van een kwalitatieve verkenning van het draagvlak en de mate van borging van het thema diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie bij beroepsverenigingen in de eerstelijns gezondheidszorg.

In het onderzoek staan drie vraagstellingen centraal:
1. Wat is het draagvlak van eerstelijns beroepsverenigingen voor het borgen van het thema diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie?
2. Hoe borgen de eerstelijns beroepsverenigingen diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie in hun kernactiviteiten?
3. Wat zijn de behoeftes van eerstelijns beroepsverenigingen rondom ondersteuning ter verbetering van zorg op het thema diversiteit in sekse, gender en seksuele oriëntatie?

Ter beantwoording van de vraagstellingen zijn interviews gehouden met één of meerdere vertegenwoordigers van een selectie van zes beroepsverenigingen in de eerstelijnszorg: het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), de Nederlandse Vereniging voor Praktijkondersteuners en Praktijkverpleegkundigen (NVvPO), Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland (V&VN), Landelijke Vereniging Praktijkondersteuners GGZ (LV POH-GGZ), Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP) en InEen.