Project
Afgesloten
2023

Burgerperspectief op DNA-onderzoek

Duur: jun 2022 -mrt 2023

Doel
Het doel van dit onderzoek is om input te genereren voor het beleid (een aanpak) om verwachtingen rond DNA-onderzoek van patiënten en burgers te kunnen managen. Het project spitst toe op twee onderwerpen:
1. DNA-diagnostiek in de oncologische zorg
2. Vrij verkrijgbare DNA-testen waaruit een risicoprofiel komt rond een aandoening (DNA-thuistesten).

Methode
We organiseren een burgerplatform met 17 aanwezigen in oktober 2022 en houden aanvullend daarop tien online interviews. We onderzoeken associaties van burgers met informatie over DNA-onderzoek, de emoties, zorgen en behoeftes die kunnen leven, en de suggesties die burgers geven voor een aanpak om onjuiste verwachtingen te voorkomen.

Verwacht resultaat
Het rapport met de opbrengsten van het onderzoek verschijnt naar verwachting eind maart 2023.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS