Publicatie

Publicatie datum

Meningen en emoties van burgers rond DNA-diagnostiek in zorg en preventie: opbrengsten van een Burgerplatform en online interviews.

Bemelmans, W., Engelaar, M., Holst, L., Bos, N. Meningen en emoties van burgers rond DNA-diagnostiek in zorg en preventie: opbrengsten van een Burgerplatform en online interviews. Utrecht: Nivel, 2023. 54 p.
Download de PDF
Burgers kunnen goed uitleggen wat ze verstaan onder DNA. Ze vinden dat onjuiste verwachtingen kunnen ontstaan rond de uitslag en de reikwijdte van DNA-diagnostiek in de oncologische zorg of wanneer burgers DNA-thuistesten laten doen. Daarom is volledige en op maat informatie nodig rondom het onderzoek of de zelftest ook vooraf aan het ondergaan van het onderzoek. Dit bleek uit een Burgerplatform met 17 deelnemers en tien online interviews.

Tijdens het Burgerplatform en de interviews kwamen twee vormen van DNA-onderzoek aan de orde:
• DNA-diagnostiek in de oncologische zorg.
• DNA-thuistesten die burgers op eigen initiatief kunnen ondergaan.

Rond beide onderwerpen stuurden we deelnemers voorafgaand aan de bijeenkomst informatie toe. De diagnostiek in de oncologische zorg betrof zowel het erfelijkheidsonderzoek als de tumorgenetica. Bij de DNA-thuistesten ging het om zelftesten waaruit een inschatting komt van de kans op het krijgen van verschillende aandoeningen. We bespraken de emoties die DNA-onderzoek oproept, de zorgen en behoeftes die er kunnen leven, de mogelijke onjuiste verwachtingen die kunnen bestaan en de suggesties voor een aanpak om deze te voorkomen. Daarnaast onderzochten we voor de DNA-thuistesten de reacties op drie mogelijke uitslagen die uit een test kunnen komen.
Gegevensverzameling