Afgesloten
2023

Burgerperspectief op DNA-onderzoek, 2023

Duur: jun 2022 - mrt 2023

Doel

Het doel van dit onderzoek is om input te genereren voor het beleid (een aanpak) om verwachtingen rond DNA-onderzoek van patiënten en burgers te kunnen managen.

Het project spitst zich toe op twee onderwerpen:

  1. DNA-diagnostiek in de oncologische zorg
  2. Vrij verkrijgbare DNA-testen waaruit een risicoprofiel komt rond een aandoening (DNA-thuistesten).

Methode

We organiseren een Burgerplatform met 17 aanwezigen in oktober 2022 en houden aanvullend daarop tien online interviews. We onderzoeken associaties van burgers met informatie over DNA-onderzoek, de emoties, zorgen en behoeftes die kunnen leven, en de suggesties die burgers geven voor een aanpak om onjuiste verwachtingen te voorkomen.

Resultaat

Een rapport met de opbrengsten van het onderzoek.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS