Afgesloten
2018

Dementiemonitor Mantelzorg 2018

Duur: feb - dec 2018

Achtergrond

Sinds 2006 voert het Nivel, in samenwerking met Alzheimer Nederland, iedere 2 á 3 jaar vragenlijstonderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie uit: de Dementiemonitor Mantelzorg.

Doel

De peiling van 2018 moet inzicht geven in o.a. de belasting van mantelzorgers, hun psychische gesteldheid en hun behoeften aan en ervaringen met zorg en ondersteuning.

Methode

Mantelzorgers van mensen met dementie worden via het netwerk van Alzheimer Nederland geworven en gevraagd om een online of schriftelijke vragenlijst in te vullen.

Resultaat

Net als bij de voorgaande peiling (zie project Dementiemonitor Mantelzorg 2016 rechts) verwachten we een hoge waardering van mantelzorgers voor casemanagement.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland
Projectpartners
Alzheimer Nederland