Project
Afgesloten
2018

Dementiemonitor Mantelzorg 2018

Duur: februari 2018 - december 2018

Sinds 2006 voert het Nivel, in samenwerking met Alzheimer Nederland, iedere 2 á 3 jaar vragenlijstonderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie uit: de Dementiemonitor Mantelzorg.
De huidige peiling moet inzicht geven in o.a. de belasting van mantelzorgers, hun psychische gesteldheid en hun behoeften aan en ervaringen met zorg en ondersteuning.
Mantelzorgers van mensen met dementie worden via het netwerk van Alzheimer Nederland geworven en gevraagd om een online of schriftelijke vragenlijst in te vullen.
Net als bij de voorgaande peiling verwachten we een hoge waardering van mantelzorgers voor casemanagement.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Alzheimer Nederland
In dit project werken we samen met
Alzheimer Nederland