Afgesloten
2021

Diabetes type 2, medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling bij huisarts en diëtist, 2021

Duur: jul - nov 2021

Diabetes type 2 komt veel voor in de huisartspraktijk. Naast erfelijkheid en ouderdom speelt leefstijl een rol bij het ontstaan en verloop van de ziekte. Patiënten met diabetes type 2 wordt daarom geadviseerd om de leefstijl te verbeteren en zo de bloedglucosewaarden onder controle te krijgen. Hierdoor kan het starten met diabetesmedicatie mogelijk worden uitgesteld of zelfs afgesteld. Diverse zorgverleners kunnen hierbij een rol spelen, waaronder de diëtist.

Doel
Met dit onderzoek willen we de zorg aan diabetespatiënten bij de huisarts en diëtist beter in kaart te brengen. Daarnaast willen we factoren identificeren die mogelijk samenhangen met verminderen of later starten van medicatie.

Methode
In dit onderzoek beschrijven we de zorg aan nieuwe patiënten met diabetes type 2 in de huisartspraktijk. Specifiek zullen we kijken naar de tijd tussen de diabetesdiagnose en het starten van medicatie en welke variabelen hierop mogelijk van invloed zijn. Hierbij nemen we eigenschappen van de patiënt mee, zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, comorbiditeit en meetwaarden. Indien mogelijk kijken we ook naar karakteristieken van de huisarts(praktijk).
Binnen Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn wordt naast informatie uit de huisartspraktijk ook informatie verzameld van andere zorgverleners, zoals diëtisten. Voor deze studie zullen we daarom de zorg door de diëtist aan deze patiënten ook includeren als mogelijke factor.

Resultaten
De resultaten van de analyses op de zorgregistraties zullen worden besproken in een focusgroep met huisartsen, diëtisten, en andere relevante zorgverleners. Het doel van de focusgroep is het duiden van de resultaten en het verkrijgen van meer inzicht in de geleverde zorg in de keten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS