Afgesloten
2015

Differentiatie inschrijftarief huisartsenzorg

Duur: jan - jun 2015

Achtergrond
Het zorglandschap is in beweging met diverse hervormingen in de eerste lijn. Hierdoor ontstaan vraagtekens bij de huidige bekostiging van de huisartsenzorg. Is populatiebekostiging niet beter dan de combinatie populatiebekostiging en loon naar werken.

Onderzoeksvraag
Hoe kan de huidige differentiatie van het inschrijftarief herijkt worden bij behoud van het consulttarief en bij het vervallen van het consulttarief?

Methode
Verschillende factoren voor herijking van de differentiatie van het inschrijftarief en verschillende scenario’s onderzoeken, met gebruikmaking van de datat in in NIVEL Zorgregistraties eerste lijn.

Resultaat
rapportages

Dit project wordt gesubsidieerd door
Nederlandse Zorgautoriteit