Afgesloten
2022

Een groene tuin, een gezonde tuin: de relatie tussen groene omgeving en gezondheid doorgronden

Aanleiding

Veel onderzoek laat een gunstig verband zien tussen de hoeveelheid groen in de woonomgeving en de gezondheid van de bewoners. Daarbij wordt tuingroen doorgaans niet meegeteld of niet onderscheiden van openbaar groen. En als dit wel het geval is, wordt veelal gekeken naar de totale hoeveelheid privaatgroen in de omgeving en niet naar of het individu zelf een groene tuin heeft. Deze constateringen hebben geleid tot de centrale vraag van dit onderzoek: draagt het hebben van een groene tuin bij aan de gezondheid van de bewoners?

Doel

Het doel van het onderzoek is om de associatie tussen groene omgevingen en gezondheid (prevalentie van diverse psychische en lichamelijke klachten en aandoeningen) beter te begrijpen, rekening houdend met de mogelijke invloed van verschillende individuele en contextuele kenmerken.

Methode

Dit landelijke onderzoek is gebaseerd op de koppeling van data vanuit elektronische patiëntendossiers (van het jaar 2018) van huisartspraktijken, met gegevens over de hoeveelheid groen (inclusief groenheid van de tuin) in verschillende Nederlandse gemeenten.

Resultaten

De resultaten van het onderzoek worden beschreven in een rapport.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Projectpartners
Wageningen Environmental Research; gemeente Almere; gemeente Apeldoorn; gemeente Gooise Meren; gemeente Houten; gemeente Meppel, gemeente Moerdijk; gemeente Rotterdam; gemeente Velsen; Aeres Hogeschool; Hogeschool Van Hall Larenstein; Tuinbranche NL, Zeist; Royal Flora Holland; Stichting “De Groene Stad”; Stichting Steenbreek, Amersfoort.