Project
Afgesloten
2019

Eigen regie bij dementie: ontwikkelen, implementeren en evalueren van een wensen- en waardenhulp

Duur: dec 2016 - jun 2019

Achtergrond
Mensen met dementie in het dementienetwerk Noord-Holland Noord hebben nog geen instrument om hun wensen en waarden over toekomstige zorg bespreekbaar te maken en vast te leggen. Wij ontwikkelen en evalueren zo’n instrument: de wensen- en waardenhulp.

Onderzoeksvraag
Hoe beoordelen mensen met dementie, hun mantelzorgers en betrokken zorgverleners de bruikbaarheid van de wensen- en waardenhulp?

Methode
Ontwikkelproject waarin we in samenwerking met mensen met dementie, hun naasten en zorgverleners toewerken naar een wensen- en waardenhulp. Het instrument wordt op basis van bestaande kennis over advance care planning en de wensen vanuit de doelgroep ontwikkeld. Daarna wordt het uitgetest en bijgesteld. Het instrument wordt vervolgens geëvalueerd in de dagelijkse praktijk op o.a. bruikbaarheid.

Resultaat
Inzicht in ervaringen van gebruikers met de wensen- en waardenhulp m.b.t. bruikbaarheid, bijdrage aan het tijdig uiten van voorkeuren, de aansluiting tussen verleende zorg en persoonlijke voorkeuren, en de communicatie en documentatie over persoonlijke voorkeuren.
Inzicht in randvoorwaarden en contra-indicaties voor het gebruik.
Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - programma Memorabel
Projectpartners
Geriant; Zorgcirkel; Omring; Pieter Raad Stichting: VUmc; Vilans; Netwerk Dementie Noord-Holland Noord