Start
april 2023

Evaluatie opleidingen Maatschappij + Gezondheid vanaf wijzigingen in 2019

Duur: apr - feb 2024

Achtergrond

Sinds 2019 zijn artsen in opleiding (aios) Maatschappij + Gezondheid (de profielen en tweede fase) in dienst bij de Stichting SBOH, een semipublieke organisatie, net als de aios voor de opleidingen huisartsgeneeskunde, specialisten ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten. In 2019 is ook het curriculum voor deze opleidingen gewijzigd. Daarom is de behoefte ontstaan deze opleidingen te evalueren en de aios die de opleidingen volgen te vragen wat zij van de opleiding vinden. Deze evaluaties hebben als doel om de opleiding waar nodig te verbeteren en zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de beroepspraktijk.

Doel

zoals beoordeeld door aios die de opleiding volgen of gevolgd hebben.

Methode

We houden een enquête onder aios en alumni van de opleiding Maatschappij + Gezondheid en houden focusgroepen met alumni.

Resultaat

Rapportage met de uitkomsten aangaande de kwaliteit van de opleiding Maatschappij + Gezondheid en de aansluiting ervan op de arbeidsmarkt, evenals een methodologische verantwoording.

Projectpartners
Stichting SBOH