Afgesloten
2015

Evaluatie Sanquin Thuis Service: ervaringen van gebruikers, 2014

Duur: aug 2014 - jun 2015

Achtergrond
Sanquin Thuisservice biedt zorg aan mensen die thuis behandeld worden met een geneesmiddel dat onder de huid (subcutaan) of in de ader (intraveneus) wordt toegediend.

Onderzoeksvragen
Wat zijn de ervaringen van patiënten, mantelzorgers en zorgverleners met Sanquin Thuiszorg en hoe kan dit aanbod uitgebreid en geoptimaliseerd worden?
- Literatuuronderzoek
- Focusgroepgesprekken
- Vragenlijstonderzoek onder alle patiënten

Methode
De studie verloopt conform de richtlijnen van de Consumer Quality Index (CQI) voor het meten van patiëntervaringen.

Resultaten
Rapport en artikel voor een internationaal tijdschrift.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Sanquin Bloedvoorziening