Afgesloten
2019

Evaluatie trombosezorg 2019: patientervaringen met de antistollingszorg

Duur: jan - jun 2019

Achtergrond
Tot 2009 werden vooral vitamine K-antagonisten voorgeschreven als antistollingsmiddel aan patiënten. Trombosediensten begeleiden deze patiënten. Vanaf 2009 zijn de Directe Orale Anti Coagulantia (DOACs) op de markt. Patienten die DOACs gebruiken hoeven niet meer onder controle van de trombosedienst te staan. Sinds 2013 zijn DOACs opgenomen in het basispakket en zij hebben in 2016 een prominentere plaats gekregen in de behandeling van o.a. patienten met atriumfibrilleren. Het Zorginstituut is geinteresseerd in wat deze veranderingen in zorg en prestaties (nieuwe declaratie titel 'advies bij antistolling') voor impact hebben voor patienten en zorgprofessionals.

Doel
Het Nivel voert in samenwerking met het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM) een onderzoek uit waarbij het Nivel de patientervaringen met de antistollingszorg in termen van therapietrouw, zelfmanagement en welbevinden in kaart brengt. Het IVM brengt de (keuzes in de) zorg van zorgprofessionals bij de trombosediensten in kaart.

Resultaat
rapport
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland (ZN)
Projectpartners
Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM)