Project
afgesloten

Evaluatie van een landelijke interventie om de kwaliteit van elektronische patiëntendossiers van huisartsen te verbeteren.

De Landelijke Huisartsenvereniging en Zorgverzekeraars Nederland hebben afgesproken dat huisartsen die hun dossier goed op orde hebben, in aanmerking komen voor extra honorering uit de zogenaamde variabiliseringsgelden.
In hoeverre heeft de inzet van de variabliliseringsgeleden daadwerkelijk geleid tot het verbeteren van de kwaliteit van dossiers?
In welke onderdelen van het dossier is die verbetering zichtbaar?
Bij alle huisartsen in Nederland wordt één aspect van de kwaliteit van dossiervorming gemeten op twee momenten (januari 2013 en juni 2013). Dat aspect is de volledigheid van ICPC codering. Bij een steekproef van praktijken wordt aanvullend gekeken in andere onderdelen van het dossier om te kunnen nagaan of er op die onderdelen ook een verbetering heeft plaatsgevonden.
We verwachten dat de kwaliteit van dossiervorming door huisartsen verbeterde als gevolg van de extra honorering voor praktijken die voldoen aan een bepaald criterium.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorgverzekeraars Nederland
In dit project werken we samen met
Landelijke Huisartsen Vereniging, Nederlands Huisartsengenootschap