Project
afgesloten

Exacerbaties bij COPD- en astmapatiënten in de omgeving van veehouderij

De toename van het aantal intensieve veehouderijbedrijven in Nederland heeft gezorgd voor bezorgdheid over de gezondheid van omwonenden. Verschillende internationale studies laten zien dat mensen die in de buurt van (intensieve) veehouderij wonen een verminderde longfunctie en meer luchtwegproblemen hebben. Er zijn in de literatuur aanwijzingen dat COPD- en astmapatiënten, die al een luchtwegproblemen hebben, extra risico lopen.
Het doel van deze studie was om te onderzoeken of COPD- en astmapatiënten die in de omgeving van (intensieve) veehouderij wonen meer exacerbaties hebben.
Voor deze studie hebben we gegevens gebruikt van 900 patiënten met COPD 2546 patiënten met astma die wonen in een landelijk gebied met veel veehouderijbedrijven. Exacerbaties zijn gedefinieerd op basis van medicatiegegevens uit de elektronische medische dossiers (EMDs) van huisartspraktijken. Voor alle patiënten met COPD en astma is bepaald hoeveel varkens, kippen, koeien, geiten, schapen en nertsen er aanwezig waren in een straal van 500 meter rondom de woning van patiënten.
Associaties tussen blootstelling aan veehouderijbedrijven en exacerbaties bij COPD en astma.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Longfonds
In dit project werken we samen met
Centre for research in environmental epidemiology (CREAL), Barcelona
Utrecht University, Institute for Risk Assessment Sciences, Division Environmental Epidemiology, the Netherlands