Project
Start
januari 2022

Futureproof maken van De Class, een progamma om jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel op weg te helpen naar werk

Duur: jan 2022 - feb 2023

De Class is een begeleidingstraject dat in de huidige vorm jaarlijks circa 20 jongeren en jongvolwassenen met niet-aangeboren hersenletsel helpt om (weer) te kunnen werken of studeren. De essentie van de Class is dat er een integraal programma wordt aangeboden, waarin meerdere levensaspecten tegelijkertijd worden aangepakt: aandacht voor leefstijl, gezondheid en bewegen gaan gepaard met een individueel begeleidingstraject van jongeren / jongvolwassenen in het realiseren van doelen op het gebied van opleiding en werk.

Vervolgproject
Dit project is het vervolg van het project 'Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel op weg naar werk: onderbouwing, optimalisering en verbreding van de Class', dat liep van maart 2018 t/m maart 2019 (www.nivel.nl/nl/project/jongeren-met-niet-aangeboren-hersenletsel-op-weg-naar-werk-onderbouwing-optimalisering-en).

Doel
De Hersenstichting en de Edwin van der Sar Foundation willen De Class uitbreiden naar meer regio’s. Binnen het huidige project wordt onderzocht hoe de werkwijze overdraagbaar gemaakt kan worden en welke elementen en randvoorwaarden van belang zijn. Naast het ontwikkelen van een handleiding voor nieuwe regio’s zijn het opzetten van effectonderzoek en het inventariseren van een organisatorische en financiële infrastructuur onderdelen van dit project.

Projectonderdelen
Het project bestaat uit de volgende onderdelen:
1) Overdraagbaar maken van de huidige werkwijze de Class
2) Effectonderzoek inrichten
3) Organisatiestructuur en financiële infrastructuur inventariseren

Methoden
Er worden verschillende methoden gebruikt, waaronder deskresearch van beschikbare documentatie, interviews met het de Class-projectteam en deelnemers, en participerende observaties.

Resultaat
Het project resulteert in een handleiding die regio’s in staat stelt om een Class te organiseren zodat meer jongeren en jongvolwassenen profijt kunnen hebben van het programma.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Hersenstichting / Edwin van der Sar Foundation
Projectpartners
Hogeschool Windesheim