Project
Start
december 2021

Gebruik van cliëntrelevante uitkomstmaten in de langdurige zorg

Duur: dec 2021 - sept 2022

Achtergrond
Metingen van cliëntrelevante uitkomstmaten kunnen in praktijk en beleid gebruikt worden om te leren en de zorg waar nodig te verbeteren. Het Zorginstituut heeft echter indicaties dat er in de verpleeghuiszorg en gehandicaptenzorg nog weinig gebruikt wordt gemaakt van instrumenten om kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven te meten.

Doel
Inzicht geven in hoeverre cliëntrelevante uitkomstmaten gebruikt worden, met welke instrumenten en met welke onderliggende doelen en keuzen, voor leren en verbeteren in de langdurige intramurale verpleeghuis- en gehandicaptenzorg.

Aanpak
We starten met een deskresearch naar informatie over welke instrumenten worden gebruikt. Vervolgens gaan we middels een survey en focusgroepen bij praktiserende zorgprofessionals na welke instrumenten zij gebruiken en hoe zij de uitkomsten gebruiken om te leren en verbeteren. Middels een focusgroep met kwaliteitsmedewerkers willen we meer inzicht krijgen in de afweging en keuze voor gebruik van instrumenten. In een afrondende bijeenkomst reflecteren we met relevante stakeholders op de gevonden resultaten en betekenis daarvan.

Verwachte resultaten
Het Nivel rapporteert over de resultaten in een rapport dat naar verwachting september 2022 uitkomt.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland