Project
afgesloten

Gezonde verstedelijking: invloed van sociale en fysische omgevingsfactoren

Er is weinig bekend over de interacties tussen sociale (zoals sociaal kapitaal) en fysische omgevingsfactoren (groene ruimte, luchtverontreiniging) op de gezondheid van wijkbewoners.
Hoe zijn verschillende aspecten van de wijkomgeving en combinaties hiervan van invloed op de gezondheid? Welke mechanismen spelen hier een rol?
Op basis van de SSND (Survey on the Social Networks of the Dutch) wordt de sociale omgeving in 181 Nederlandse buurten in kaart gebracht. Met externe modellen en GIS wordt hier informatie over luchtverontreiniging, lawaai en groene ruimte aan toegevoegd. Dit wordt gekoppeld aan gezondheidsgegevens van inwoners via huisartsenpraktijken die aangesloten zijn bij NIVEL Zorgregistraties.
Een geïntegreerde evaluatie van sociale en fysische omgevingsfactoren in wijken en algemene en ziektespecifieke gezondheidsindicatoren.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Kenniscentrum Healthy Urban Living
In dit project werken we samen met
UU Human Geography and Spatial Planning (Martin Dijst)
UU Sociology (Beate Volker)