Afgesloten
2023

Gezondheidsverkenning omwonenden van windturbines

Duur: okt 2022 - okt 2023

Aanleiding

De introductie of uitbreiding van nieuwe en alternatieve technologieën gaat vaak hand in hand met zorgen van mensen over mogelijke gezondheidseffecten ervan op de korte en lange termijn. Plannen tot het plaatsen van windturbines op het land leiden vaak tot hevige discussies en bezwaren van omwonenden. Hinder kan genoemd worden als effect op het wonen nabij windturbines, maar voor andere gezondheidsproblemen lijkt momenteel niet voldoende epidemiologische evidentie te zijn.

Doel

Meer inzicht bieden in acute klachten en chronische gezondheidsproblemen die voorkomen bij mensen die wonen in de nabijheid van windturbines.

We gaan in op de volgende onderzoeksvragen vragen: 

  • Zijn er verschillen in gezondheidsproblemen waarmee mensen naar hun huisarts gaan, tussen direct omwonenden van windturbines en omwonenden die er verder vanaf wonen?
  • Wat is de relatie tussen blootstellingsniveaus van door windturbines geproduceerd geluid en gezondheidsproblemen en aandoeningen?

Methode

We analyseren de gezondheidsgegevens van omwonenden van windturbines over tien jaren: van 2012 tot en met 2021. Hiervoor gebruiken we de registraties die huisartsen deelnemend aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn vastleggen in hun elektronische patiëntendossiers. Gezondheidsdata over verschillende symptomen en aandoeningen worden gekoppeld aan gegevens over de afstand tot windturbines en bijbehorende geluidsniveaus (RIVM Atlas Leefomgeving).

Omdat deze studie exploratief van aard is, maken we een brede selectie van uitkomsten en afhankelijke variabelen, waarbij we ook de literatuur meenemen over de associatie tussen geluid en gezondheid.

Resultaten

De resultaten verschijnen in een rapport.
 

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS