Afgesloten
2022

Goed begrepen: samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen, 2017-2022

Duur: apr 2017 - mrt 2022

Achtergrond
29% van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden (BGV). Palliatieve zorg legt een hoge druk op zorgprofessional wat betreft geschikte en effectieve communicatie en besluitvorming. Veel zorgprofessionals herkennen patiënten met BGV onvoldoende en passen hun communicatie niet aan.
Het verbeteren van de informatievoorziening aan en besluitvorming met patiënten met BGV in de palliatieve zorg in de tweedelijn. Door het vergroten van inzicht in wensen en behoeften van deze patiënten, inzicht in ervaringen en strategieën van professionals in de klinische praktijk en op basis van die inzichten ontwikkelen en implementeren van een toolkit voor medisch specialisten en verpleegkundigen.

Doel
Het verbeteren van informatievoorziening en besluitvorming bij LHL-patiënten in de tweedelijns palliatieve zorg. Inzicht bieden in de behoeften van deze patiënten en de strategieën en ervaringen van professionals in de klinische praktijk. We ontwikkelen en implementeren hiertoe een toolkit voor medisch specialisten en verpleegkundigen.

Werkwijze
1. Onder BGV-patiënten onderzoeken we wat hun ervaringen en wensen met betrekking tot informatievoorziening en besluitvorming zijn; via interviews en video-opnames van consulten.
2. We analyseren welke ondersteuningsstrategieën worden gebruikt door professionals in ziekenhuizen en welke randvoorwaarden in de organisatie van de zorg relevant zijn.
3. Met deze input ontwikkelen we videovignetten die communicatiestrategieën en aanbevelingen voor de organisatie van de palliatieve zorg.
4. We ontwikkelen een toolkit met deze infroamtie, die we vervolgens in vijf ziekenhuizen implementeren en onderzoeken op effectiviteit.

Resultaat
Na één jaar inzicht in ervaringen, behoeften en huidige informatievoorziening en besluitvorming van BGV-patiënten, hun naasten en zorgprofessionals en deze vertaald in bruikbare strategieën en organisatorische voorwaarden om dit proces te verbeteren.

Op de website van Pharos vindt u alle informatie en producten van het project Goed Begrepen bij elkaar: https://www.pharos.nl/thema/palliatieve-zorg

Dit project wordt gesubsidieerd door
ZonMw - Palliantie, Meer dan zorg A-projecten
Projectpartners
Pharos; IQ healthcare; Stichting Belangenbehartiging Alfabetisering; IKNL; Maastricht UMC; LUMC; Radboudumc -Kenniscentrum Palliatieve Zorg; Consortium Propallia, Leiden; Huis voor de Zorg, Sittard; LongAlliantie Nederland; Stichting Fibula; Stichting ROC West- Brabant; Zuyd Hogeschool Maastricht; Dialogue Trainer