Nivel: Onderzoeksproject Goed Begrepen biedt handvatten voor begrijpelijk communiceren met iedere patiënt
Nieuws
12-04-2022

Onderzoeksproject Goed Begrepen biedt handvatten voor begrijpelijk communiceren met iedere patiënt

Hoe merk je dat een patiënt moeite heeft om informatie te begrijpen? Hoe pas je je communicatie aan? En hoe kun je met deze patiënten toch het proces van samen beslissen doorlopen? Het Nivel onderzocht dit door gesprekken tussen zorgverleners en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte te analyseren. Binnen het project ‘Goed Begrepen’ van ZonMw ontwikkelde het Nivel Samen met Pharos daarnaast handige gesprekshulpmiddelen bij het voeren van gesprekken tussen zorgverlener en de genoemde doelgroep.

Project Goed Begrepen

Goed Begrepen is een onderzoeks- en implementatieproject dat begon in 2017. Met financiering van ZonMw deed het Nivel onderzoek in vier ziekenhuizen naar gesprekken tussen zorgverleners en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve fase van hun ziekte. Er zijn video-opnames gemaakt van de gesprekken, de video’s werden teruggekeken met zorgverleners en patiënten en er werden interviews gehouden met zorgverleners en patiënten. De zorgverleners die deelnamen aan het project volgen daarnaast een e-learning en een teamtraining, die eveneens zijn ontwikkeld en geëvalueerd aan de hand van video-opnames en interviews met de zorgverleners.

Film: onderzoekers aan het woord over de onderzoeksresultaten

De belangrijkste resultaten van het onderzoek Goed Begrepen worden in een video geduid door de onderzoekers van het Nivel en van Pharos. Zij vertellen wat hen opvalt in de opgenomen gesprekken van zorgverleners met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Ze gaan daarbij in op vragen als:

  • Hoe geven zorgverleners informatie aan patiënten die ernstig ziek zijn?
  • Wat is het belang van empathische communicatie in deze levensfase?
  • Hoe beslissen zorgverleners samen met patiënten over (niet) behandelen en kwaliteit van leven?
  • Tot slot geven ze een aantal tips voor zorgverleners.

Goed begrepen: Onderzoekers over het informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen
Film: GOED BEGREPEN
Onderzoekers over het informeren van en samen beslissen met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de palliatieve zorg in ziekenhuizen

Janneke Noordman

Zorgverleners geven te veel informatie, zijn breedsprakig en gebruiken te veel jargon.Janneke Noordmansenior onderzoeker Nivel-onderzoeksprogramma Communicatie in de Gezondheidszorg

Succesvolle implementatie e-learning Goed Begrepen voor zorgverleners

In de e-learning ‘Goed Begrepen, oefenen met virtuele patiënten’ voert de zorgverlener gesprekken met virtuele patiënten, waarop hij of zij direct, online, feedback ontvangt. Onderwerpen zijn: hoe herken je dat een patiënt moeite heeft om informatie te begrijpen? Hoe pas je je communicatie aan? Hoe kun je met deze patiënten komen tot samen beslissen? De e-learning is gebaseerd op het Nivel-onderzoek en ontwikkeld door Pharos en Dialogue trainer. Naast oefeningen in gespreksvoering met virtuele patiënten bevat de e-learning onder andere ook een observatielijst voor zorgverleners, infokaarten over palliatieve zorg en een ’lijst met gemakkelijke woorden’. Ga naar Pharos Leerplatform voor alle informatie omtrent het symposium, inclusief de e-learning met bijlagen.

Nivel-workshop tijdens symposium Goed Begrepen 17 maart 2022

Tijdens het afsluitende online symposium over het project ‘Goed Begrepen’, georganiseerd door Pharos, presenteerden Nivel-onderzoekers Janneke Noordman en Sandra van Dulmen de onderzoeksresultaten. Ook reikten zij, mede in een workshop, tips en handvatten aan om patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in de laatste levensfase beter te informeren en samen met hen het proces van samen beslissen te doorlopen, waaronder de volgende formulieren die iedereen die onderzoek doet met patiënten kan gebruiken:

Op de website van Pharos vindt u alle informatie en producten van het project Goed Begrepen bij elkaar, inclusief de opname van het hele symposium.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.