Project
Afgesloten
2018

Hart- en vaatziekten bij vrouwen na de overgang

Duur: jul 2017 - jun 2018

Achtergrond
Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen, toch wordt het nog vaak gezien als een aandoening voor mannen. Risicofactoren voor hart- en vaatziekten zijn anders bij vrouwen en deze zijn minder bekend. Ook de kennis over effectieve behandeling en preventie is beperkter.

Onderzoeksvraag
Welke kennis is er rondom werkzame leefstijl interventies bij vrouwen rond de menopauze om het risico op hart- en vaatziekten te verminderen?

Methode
Literatuurstudie aangevuld met focusgroep gesprekken

Resultaat
Na afloop van dit onderzoek hebben de onderzoekers, samen met de vrouwen waar het om gaat, in kaart gebracht hoe zij het beste gemotiveerd kunnen worden om een gezondere leefstijl te krijgen.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Hartstichting
Projectpartners
Leidse Rijn Julius gezondheidscentra (Parkwijk)