Afgesloten
2023

Informatievoorziening en samen beslissen bij persoonlijkheidsproblematiek en depressie: ervaringen patiënten en zorgverleners, 2021-2023

Duur: dec 2021 - feb 2023

Achtergrond
In het advies ‘Samenwerken aan passende zorg: de toekomst is nú' (2020), richten Zorginstituut Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit hun pijlen op passende zorg: zorg die doelmatig, waardegedreven en effectief is, inzet op gezondheid in plaats van ziekte, samen met de patiënt tot stand komt, en dichtbij wordt georganiseerd.

Doel
In het kader van passende zorg wil het Zorginstituut binnen de GGZ (veranderingen in) de geleverde zorg en mogelijke verbeterpunten verkennen voor de zorg aan mensen met een depressie of persoonlijkheidsproblematiek, aandoeningen met een aanzienlijke prevalentie in de Nederlandse huisartspraktijk.

Methode
Door middel van interviews met cliënten uit deze groepen en hun naasten worden hun zorgervaringen in kaart gebracht. De focus ligt daarbij op ervaringen met betrekking tot informatievoorziening en samen beslissen. Ook de ervaringen van eerstelijns zorgprofessionals, van huisartsen en praktijkondersteuner huisarts GGZ, worden in een interview uitgevraagd.

Resultaten
De onderzoeksresultaten zullen worden beschreven in een rapportage. In de rapportage wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen ervaren informatievoorziening en samen beslissen door cliënten, naasten en zorgverleners.

Het Nivel maakt een onafhankelijke publicatie. De onderzoeksresultaten kunnen door het Zorginstituut worden benut voor het opstellen van concrete verbeterplannen die worden vastgelegd in een Verbetersignalement. Hierin wordt in samenwerking met relevante partijen beschreven welke verbeteringen binnen het zorgtraject voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of een depressie nodig zijn en wat de verbeteringen kunnen opleveren in termen van kwaliteit, gezondheid en vermijding van kosten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Ministerie van VWS
Projectpartners
Zorginstituut Nederland