Publicatie

Publicatie datum

Zorgtrajecten depressie en persoonlijkheidsproblematiek vanuit de huisartspraktijk: ervaringen van huisartsen, POH-GGZ, cliënten en naasten.

Noordam, D., Heijmans, M., Dulmen, S. van. Zorgtrajecten depressie en persoonlijkheidsproblematiek vanuit de huisartspraktijk: ervaringen van huisartsen, POH-GGZ, cliënten en naasten. Utrecht: Nivel, 2023. 71 p.
Download de PDF
In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de zorg voor mensen met depressie en persoonlijkheidsproblematiek (bijv. borderline, vermijdende persoonlijkheidsstructuur), aandoeningen met een hoge prevalentie in de huisartspraktijk. Het brengt in kaart hoe cliënten, naasten en zorgverleners in de huisartspraktijk (huisartsen en POH-GGZ) de zorg ervaren en dan in het bijzonder de voorlichting, informatievoorziening en samen beslissen daarbij. Het rapport laat zien dat het bieden van maatwerk binnen de huisartspraktijk aan mensen met depressie of persoonlijkheidsproblematiek voor huisartsen en POH-GGZ een uitdaging is. Problemen en uitdagingen doen zich voor op vier terreinen): in het persoonlijk contactmet de cliënt, in de inhoud van de zorg, in de organisatie van zorg en in de samenwerking met de basis- of gespecialiseerde GGZ.