Project
Afgesloten
2019

Jongeren met niet-aangeboren hersenletsel op weg naar werk: onderbouwing, optimalisering en verbreding van de Class

Duur: maart 2018 - maart 2019

Achtergrond
De Class is een interventie gericht op verbetering van de maatschappelijke positie van jongeren met niet-aangeboren hersenletsel. We gaan de toepassing na voor andere chronische aandoeningen.

Onderzoeksvraag
Wat zijn de succes- en faalfactoren van de Class en welke aanpassingen zijn nodig voor toepassing bij andere chronische aandoeningen die tevens acceptabel zijn voor gemeenten?

Methode
We evalueren de Class vanuit jongeren, familie en projectteam met verschillende methoden. We doen interviews met gemeenten en UWV. Jongeren bespreken de resultaten in werksessies.

Resultaat
Een brede evaluatie op basis van praktijkervaringen met de Class.
Aanbevelingen voor optimalisering en verbreding van de Class. Inzicht in voorwaarden van gebruikers.
Dit project wordt gesubsidieerd door
FNO