Afgesloten
2010

Knelpunten in de beroepen- en opleidingsstructuur van de Nederlandse gezondheidszorgsector, 2010

Duur: okt - dec 2010

Achtergrond
Velen zijn overtuigd dat er beroepen- en opleidingsstructuur in de Nederlandse gezondheidszorg voor grote uitdagingen staat, zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin. Er is met name behoefte aan afstemming van het arbeidsaanbod op vraagontwikkelingen. Daarbij is het noodzakelijk dat er beroepsoverstijgend perspectief is om hierop een visie te ontwikkelen. Een historische overzicht van knelpunten kan hierbij ondersteunend zijn.

Onderzoeksvraag
1. Wat blijkt uit onderzoek dat in de afgelopen 10 jaar is gedaan naar ontwikkelingen en aan de vraag- en aanbodkant van de beroepen- en opleidingsstructuur in de zorg, en welke belangrijkste knelpunten zijn hierbij te onderscheiden?
2. Welke priortering van knelpunten en mogelijke oplossingrichtingen zijn, op basis van deze knelpuntenanalyse op te stellen?

Methode
Literatuuronderzoek en een macro-/beleids-sociologische analyse van de knelpunten in de beroepen- en opleidingsstructuur in de Nederlandse gezondheidszorg. Tevens wordt ex-ante analyse gemaakt van een toekomstig-bestendig, vraaggestuurd en integraal arbeidsmrktbeleid.

Resultaat
Een achtergrondnotitie met daarin de resultaten van de het literatuuronderzoek en de macro-sociologische meta-analyses.

Dit project wordt gesubsidieerd door
College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG)