Start
oktober 2015

Kwaliteit van routinematig vastgelegde zorgregistraties in justitiële inrichtingen

Duur: okt 2015 - mrt 2024

Achtergrond

De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) wil beter gebruik kunnen maken van routinematig vastgelegde zorggegevens voor het monitoren van gezondheid en (kwaliteit van) zorg in de penitentiaire inrichtingen ten behoeve van hun gezondheids- en zorgbeleid. 

Onderzoeksvraag

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van de registratie van medische gegevens?

Methode

EPD-scan

Resultaat

Een verbetering van de kwaliteit van verslaglegging in elektronische patiëntendossiers in justitiële inrichtingen.

Projectpartners
Dienst Justitiële Inrichtingen